Haber Detayı
18 Mayıs 2020 - Pazartesi 21:56 Bu haber 14506 kez okundu
 
Evli olan iki isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi yasak fiil ve davranışlar kapsamında mı değerlendirilmeli?
Karar No : 2020/UH.II-818
İHALE KARARLARI Haberi
Evli olan iki isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi yasak fiil ve davranışlar kapsamında mı değerlendirilmeli?

20.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile kendi tekliflerinin ve Basri Kahraman’a ait teklifin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve haklarında yasaklılık işlemlerinin başlatıldığı, anılan ihale komisyonu kararına karşı idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikâyetlerinin hangi dayanaklarla mevzuata aykırı olduğu belirtilmeksizin anılan ihale komisyonu kararındaki tespit ve tesadüfler sıralanarak tekrar karar alınmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki, itirazlarının firmaları ile diğer istekli Basri Kahraman aynı adreste ikamet ettiği ve şirket müdürü Türkan Kahraman ile diğer istekli Basri Kahraman’ın evli olduğu gerçeğine değil, kamu ihale mevzuatında bu durumdaki firmaların ihaleye katılmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama olmadığı halde, idarenin bu gerçeği yasaklama kararına konu etmesine ilişkin olduğu, şirket müdürü Türkan Kahraman ile diğer istekli Basri Kahraman’ın evli olma ve aynı adreste faaliyet gösterme halinin, firmalarının özgün iradesiyle istekli olmasını, teklif kullanmasını ve hukuk nezdinde tamamen farklı tüzel kişilik olma gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmediği, ayrıca, aynı adreste ticari faaliyet durumunun, firmaların sabit gider maliyetlerini azaltmak için tüm dünyada ve ülkemizde de yaygınlaşan, aynı adresi, aynı internet sağlayıcısını, aynı yazıcıyı, aynı tarayıcıyı kullanan onlarca firmanın kullandığı “Ortak ofis” kültüründen farklı bir durum olmadığı, öte yandan firmalarının çalıştıkları bankadan teminat mektubu isteğini iradesi ile gerçekleştirdiği, bunun dışında idarenin sıraladığı benzerliklerin hiçbirinin firmalarının iradesinde gelişen durumlar olmadığı, yine aynı şekilde firmalarının EKAP üzerinden ihale dokümanını indirme zamanının iradelerinde gerçekleştiği fakat diğer firma/firmalarla indirilme saat yakınlığının firmalarının iradesinde gelişen bir durum olmadığı, firmalarının iradesinde gelişmeyen bu durumların idarece yasaklama kararına konu ve dayanak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi;

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır.

 

09.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 8 doküman alındığı/indirildiği, 20.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Asil Kur. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Ön-Ak Sos. Hiz. İnş Tar. Teks Nak. San Tic. Ltd. Şti - Murat Org. ve Özel Eği. Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, anılan ihale komisyonu kararında “… Basri KAHRAMAN ve Efem Teknik Sos. Hizm. İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şii. -nin teklif dosyaları incelendiğinde;

Her iki isteklinin de sunduğu birim fiyat teklif mektubunda yer alan adres ve telefon bilgilerinin aynı olduğu,

Her iki isteklinin de sunduğu Ticaret Sicil Gazetelerindeki şirket adreslerinin aynı olduğu,

Her iki isteklinin de sunduğu geçici teminat mektubunun aynı bankanın aynı şubesi tarafından aynı personel tarafından ve İdari Şartnamede 06.07.2020 olarak belirlenen teminat mektubu geçerlilik tarihinin her iki isteklinin sunmuş olduğu teminat mektuplarında 10.07.2020 olarak düzenlendiği.

Her iki isteklinin imza yetkililerinin soyadlarının aynı olduğu,

EKAP üzerinden alınan Doküman İndirenlerin/Satın Alanların Listesinde her iki isteklinin de kayıtlı e-posta adreslerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

Alternatif teklifin verilemediği bu ihalede yukarıda belirtilen tespitlere konu olan fiil ve davranışların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 'inci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi "Yasaklı Fiil Veya Davranışlar” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle Basri KAHRAMAN ve Efem Teknik Sos. Hizm. İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri değerlendirme dışı bırakılıp haklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58'inci maddesi hükümleri uyarınca yasaklılık işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir…” şeklinde ifadelere yer verilerek başvuru sahibi Efem Tek. Sos. Hiz. İnş. Taah.  Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Basri Kahraman Efe Teknik’in tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından 24.03.2020 tarihli ve 78211617-755.02 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne yasaklama kararı ile ilgili olarak bildirimin yapıldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, başvuru sahibi istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusuna idarece verilen cevapta “Her iki isteklinin imza yetkililerinin soyadlarının aynı olduğu, imza sirküleri ve imza beyannamesinde yer alan kimlik bilgileri (cilt, aile sıra no) aynı olduğu, Efem Teknik Sos. Hizm. İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan imza sirküsünde 2013 yılından Basri KAHRAMAN’ın müdürlükten azli, evlenerek soyadını KAHRAMAN olarak alan Türkan KAHRAMAN’ın şirket müdürü seçilmesine.” ibareleri yer aldığı, yine ikamet adreslerinin aynı olduğu gibi bilgiler değerlendirildiğinde birinci derece akraba oldukları,

EKAP üzerinden alınan Doküman İndirenlerin/Satın Alanların Listesinde her iki isteklinin aynı gün ve yakın saatlerde e-imzalı olarak doküman aldıkları, Basri KAHRAMAN’ın kayıtlı e-posta adresi efemteknik@hotmail.com olduğu; Efem Teknik Sos. Hizm. İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin kayıtlı e-posta adresinin basriefem@hotmail.com olduğu tespit edilmiştir…” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Basri Kahraman – Efe Teknik tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna da idare tarafından benzer şekilde cevap verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Efem Tek. Sos. Hiz. İnş. Taah.  Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeleri incelendiğinde;

 

Çanakkale 3. Noterliği tarafından düzenlenen 19.09.2013 tarihli ve 7541 sayılı imza sirkülerinin sunulduğu, imza sirküsünde şirket müdürünün Türkan Kahraman olarak belirtildiği, birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin bu kişi tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde adres bilgisinin “İsmetpaşa Mah. Küçük San. 4. Sok. 11. Blok No: 8 Merkez/Çanakkale” şeklinde, telefon bilgisinin ve faks bilgisinin ise “0 286 217 27 17” şeklinde belirtildiği,

 

19.09.2013 tarihli imza sirkülerinin müstenidatı olarak sunulan 16.09.2014 tarihli Genel Kurul Kararının 6’ncı maddesinde “Basri Kahraman’ın şirket müdürlüğünden azline
   Oybirliği ile karar verildi. Şirket müdürlüğüne 06.08.2004 tarihinde evlenerek soyadını KAHRAMAN olarak alan Esenler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi Özgürkent Sitesi D Blok Daire 11 adresinde mukim 344******** TC kimlik numaralı Türkan KAHRAMAN 10 (On) yıl süre ile seçilmiştir. Müdürün şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile ahzu kabza temsil ve ilzam etmesine … karar verildi.”
  şeklinde ifadelere yer verildiği,

 

Geçici teminat mektubunun; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kordon/Çanakkale şubesinden 06.03.2020 tarihinde Mektup No: 0813KRTM20000103, No: A 317517 sayı numarası ile alındığı, geçici teminat tutarının 17.000,00 TL, teminat mektubunun süresinin 10.07.2020 tarihine kadar geçerli olduğu,

 

E-imza/M-imza ile Doküman İndirme Tutanak Çıktısı’nda istekli olabilecek kişinin e-posta adresinin “basriefem@hotmail.com”, ihale dokümanının indirildiği tarihin “04.03.2020 17:36” olarak yer aldığı,

 

Teklif zarfının verildiği tarih ve saatin “09/03/2020 Pazartesi günü, saat 09:51” olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, anılan istekliye ait son ticaret sicili gazetesinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, 03.10.2013 tarihli ve 8418 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket adresinin “Yeni Sanayi Sitesi 4. Blok No: 8 Çanakkale” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Diğer istekli Basri Kahraman – Efe Teknik tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde ise;

 

Çanakkale 3. Noterliği tarafından düzenlenen 20.12.2018 tarihli ve 14404 sayılı imza beyannamesinin sunulduğu, Basri Kahraman tarafından birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinde adres bilgisinin “İsmetpaşa Mah. Küçük San. 4. Sok. 11. Blok No: 8 Merkez/Çanakkale” şeklinde, telefon bilgisinin ve faks bilgisinin ise “0 286 217 27 17” şeklinde belirtildiği,

 

20.12.2018 tarihli imza beyannamesinde Basri Kahraman’ın adresinin “Esenler Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 41D/11 Merkez/Çanakkale”  şeklinde belirtildiği,

 

Geçici teminat mektubunun; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kordon/Çanakkale şubesinden 06.03.2020 tarihinde Mektup No: 0813KRTM20000106, No: A 317520 sayı numarası ile alındığı, geçici teminat tutarının 17.500,00 TL, teminat mektubunun süresinin 10.07.2020 tarihine kadar geçerli olduğu,

 

E-imza/M-imza ile Doküman İndirme Tutanak Çıktısı’nda istekli olabilecek kişinin e-posta adresinin “efemteknik@hotmail.com”, ihale dokümanının indirildiği tarihin “04.03.2020 17:46” olarak yer aldığı,

 

Teklif zarfının verildiği tarih ve saatin “09/03/2020 Pazartesi günü, saat 09:48” olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, anılan istekliye ait son ticaret sicili gazetesinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, 20.11.2013 tarihli ve 8447 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket adresinin “İsmetpaşa Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Cadde 4. Blok Sokak 8 / - Posta kodu 17100 Merkez/Çanakkale” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde,

 

  • İhale tarihi itibariyle yayımlanmış son Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerine göre her iki isteklinin şirket adreslerinin aynı olduğu,

 

  • Her iki isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda yer alan telefon, faks ve adres bilgilerinin aynı olduğu,

 

  • Efem Tek. Sos. Hiz. İnş. Taah.  Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait imza sirkülerindeki Türkan Kahraman’a ait adres bilgisi ile Basri Kahraman – Efe Teknik’e ait imza beyannamesindeki adres bilgilerinin benzer olduğu,

 

  • Her iki istekli tarafından sunulan teklif zarflarından yer alan teklif tutarlarının “… 5**.***,00.” şeklinde aynı formatta hazırlandığı,

 

  • İsteklilere ait kayıtlı e-posta adreslerinin isim bazında ilişkili olduğu,

 

  • İtirâzen şikâyet dilekçesinde yer alan “… şirket müdürümüz Türkan Kahraman ile diğer istekli Basri Kahraman’ın evli olma ve aynı adreste faaliyet gösterme hali, firmamızın özgün iradesiyle istekli olmasını, teklif kullanmasını ve hukuk nezdinde tamamen farklı tüzel kişilik olma gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmemektedir.

Ayrıca, … aynı adreste ticari faaliyet durumu; firmaların sabit gider maliyetlerini azaltmak için tüm dünyada ve ülkemizde de yaygınlaşan, aynı adresi, aynı internet sağlayıcısını, aynı yazıcıyı, aynı tarayıcıyı kullanan onlarca firmanın kullandığı “Ortak ofis” kültüründen farklı bir durum değildir…” şeklindeki ifadelerden başvuru sahibi isteklinin idarece yapılan tespitlere ilişkin itirazının olmadığı, yapılan tespitler neticesindeki yasaklama kararına ilişkin itirazının olduğu, bu çerçevede, itirâzen şikayet dilekçesindeki ifadelerden başvuru sahibi Efem Tek. Sos. Hiz. İnş. Taah.  Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına teklif mektubunu imzalayan Türkan Kahraman ile Basri Kahraman’ın evli olduğu ve aynı ofisin her iki istekli tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, isteklilerin birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin birbirlerinin teklif tutarlarından haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde kuvvetli bir karine oluşturduğu sonucuna ulaşıldığından, idarece anılan isteklilerin fiillerinin 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendine göre ihale dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı