Haber Detayı
23 Ağustos 2020 - Pazar 12:45 Bu haber 10393 kez okundu
 
Elektronik ihalelerde, idarelerce tekliflerin açılması işlemi ve daha sonraki adımlarda hangi süreç takip edilir?
Karar No : 2020/UY.II-1130
E- İHALE Haberi
Elektronik ihalelerde, idarelerce tekliflerin açılması işlemi ve daha sonraki adımlarda hangi süreç takip edilir?

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30.04.2020 tarihinde yapılan “Şehitlik Konsol İstinat ve Çevre Duvarı Yapım İşi” ihalesine teklif sundukları, ihale saati olan 11.00’da ihale komisyonunca yapılan ilk değerlendirme sonucu saat 12.01’de düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağında tekliflerinin ve belgelerinin tam ve uygun olduğunun tespit edildiği, 01.05.2020 tarihli ve saat 13.44’te düzenlenen “İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller” tutanağı ile geçerli teklifler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olan teklif olarak belirlendiği, isteklilerin katılımı olmadan daha sonra bir E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı daha düzenlenerek bu tutanak ile geçici teminatlarının uygun olmadığının belirlendiği, bir ihalede birden fazla E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, gerçekleştirilen ihalenin elektronik ihale olması hasebiyle tekliflerini elektronik ortamda sundukları, geçici teminatlarının “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ü imzalamış olan TEB Bankası Çorum Şubesi’nden alınmış olduğu, bu banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarıldığı, ihale komisyonunca saat 12.01’de düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da geçici teminat mektuplarının ve tekliflerinin uygun olduğunun belirlendiği, ihale sırasında kendilerine şifahen “EKAP sisteminde geçici teminat mektuplarının bulunduğunun, mektup üzerindeki ihale kayıt numarasının uyumlu olduğunun, ancak sistemdeki bir sorun nedeniyle mektup içeriğinin görüntülenmesinde sorun yaşandığının” bildirildiği, bunun üzerine geçici teminat mektubunun ıslak imzalı aslını ihale komisyonuna sundukları, ihale komisyonunun mektubun aslını kabul etmediği, 01.05.2020 tarihinde geçici teminat mektubunu hak kaybına uğramamak adına elektronik ortamda (e-posta) yeniden sundukları, ancak ihale komisyonunun tekliflerini değerlendirme dışı bırakarak ihaleyi kendilerinden sonraki avantajlı teklif sahibine bıraktığı, söz konusu ihale için şartnameye uygun olan belgelerini tam olarak sunduklarının ve geçici teminat mektubunun ihaleden bir gün önce 29.04.2020 tarihinde aldıkları hususunun sabit olduğu, ihale komisyonu kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına somut bir gerekçe gösterilmediği, ihale komisyonunca geçici teminat mektubuna ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereği kendilerinden açıklama istenmesi veya teminat mektubunu düzenleyen banka ile iletişim kurularak mektubun teyidinin ve bir örneğinin istenmesi gerektiği, geçici teminat mektubunun görüntülenmesinde yaşanan sistemsel sorunda kendilerinin sorumluluğunun olmadığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede ihale komisyonu tarafından 30.04.2020 günü ve saat 12.00’da “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağının, saat 16.04’te “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın imza altına alındığı, düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağında başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak ihale komisyonunca teklif mektubunun uygun olduğu; yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerin/beyanların mevcut olduğu; geçici teminata ilişkin olarak ise yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırların doldurulmamış ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin 15.05.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikayet başvurusuna istinaden idarenin cevaben “Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici edilmiş teminat ile ilgili bölümde firmanızın Geçici Teminatı elektronik olarak almış olduğu ve ayırt edici numarası tabloda yazılmış olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. Ancak EGTM olarak alınan Geçici Teminatın geçerliliği mektubun alındığı banka adı alındığı tarih ve saati yer alan EGTM işlemlerinde bu bilgilere rastlanılmamıştır” ifadelerine yer vererek Yeterlik Bilgileri Tablosunda elektronik geçici teminat mektubuna ilişkin ayırt edici numaranın mevcut olduğunu tespit ettiği, ancak elektronik geçici teminatın değerlendirmesini yapmak adına içeriğini görüntüleyemediği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesinde, ihalenin ilk oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, ihalenin bu aşamasında hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı, anılan Kanun’un 37’nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesine uygun olarak EKAP üzerinden gerçekleştirilen elektronik ihalelerde ihale komisyonunca e-teklif değerlendirilme adımının birinci oturum ekranında e-teklif anahtarlarını göndermiş isteklilerin tekliflerinin “Teklif Kilit Aç” butonu ile açılması, tüm istekliler için teklif açma işlemleri tamamlandıktan sonra “Yaklaşık Maliyet Aç” butonu ile yaklaşık maliyet bilgilerinin görüntülenmesi, ardından seçilen her bir istekli için teklif mektubunun uygunluk durumu ekranının, yeterlik bilgileri tablosu ve geçici teminat uygunluk durumu ekranının görüntülenmesi, teklif mektubunun uygunluk durumu ekranından her bir istekli için teklif mektubu görüntüleme işlemi gerçekleştirilip uygunluğunun değerlendirilmesi, yeterlik bilgileri tablosu ve geçici teminat mektubu uygunluk durumu ekranından yeterlik bilgileri tablosu ve e-GTM görüntüleme ve değerlendirme (yeterlik bilgileri tablosu için belgelerin eksik olup olmadığı, e-GTM için geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığı ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin kontrol edilmesi) işlemlerinin yapılması, “1.Oturum Son Adım” butonu ile önceki adımlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda sistem tarafından oluşturulmuş tutanaklar (“Açılamayan E-Teklif Tutanağı”, “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ve “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı”) ve isteklilerin tekliflerinin gösterilmesi, son olarak “1. Oturum Kaydet” butonu ile birinci oturumun kaydedilmesi şeklindeki silsile takip edilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Çorum Belediye Başkanlığı tarafından 30.04.2020 günü ve saat 11.00’da açık ihale usulü ve anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle elektronik ihale usulleriyle gerçekleştirilen “Şehitlik Konsol İstinat ve Çevre Duvarı Yapım İşi” ihalesi için 8 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 5 isteklinin teklifinin ihale komisyonunca geçerli teklif olarak kabul edildiği, başvuru sahibinin teklifinin ise “Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici teminata ilişkin satırlar doldurulmamış ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamamıştır.” ifadelerine yer verilerek değerlendirme dışı bırakıldığı fakat isteklinin sunmuş olduğu Yeterlik Bilgileri Tablosundaki teminata ilişkin bilgileri içeren yeterlik kriteri satırlarında isteklinin "G0032-00144-00003653" ayırt edici numarası ile geçici teminat mektubunu beyan ettiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarında yer alan hususların değerlendirilmesi açısından Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapıldığı, 19.06.2020 tarihli ve 8689 sayılı cevabi yazıdan EKAP veri tabanında yapılan incelemede 2020/212627 ihale kayıt numaralı ihaleye ait elektronik geçici teminat mektubu yatıran isteklilerin 239*****370 kimlik numaralı Hüseyin Sarı ve 305*****146 kimlik numaralı İsa Ünlü olduğu, bu isteklilere ait geçici teminat mektuplarının ihale komisyonunca görüldüğü, başvuru sahibi Suat Ardıç İnşaat Mühendislik ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketinin elektronik geçici teminat sunan istekliler arasında bulunmadığı, başvuru sahibinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmiş olduğu G0032-00144-00003653 ayırt edici numaralı elektronik geçici teminat mektubunun EKAP sistemde olmadığı, Türkiye Ekonomi Bankasının G0032-00144-00003653 ayırt edici numaralı elektronik geçici teminat mektubunu ilk kez 30.04.2020 tarihinde saat 12.20 itibariyle (ihale saatinden 80 dakika sonra) kaydetmeye çalıştığı, bankanın kaydetme işlemini ihale tarih saatinden sonra denemesi sebebiyle EKAP tarafından kendilerine “Bu ihale istekli katılımına açık değildir !” hatası verildiği, bu hata üstüne bankanın 5 dakika arayla 3 kez daha aynı mektubu kaydetmeyi denediği fakat ihale tarih ve saati geçtiği için EKAP tarafından aynı hatanın verildiği, ihale komisyonunca tutulan “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda başvuru sahibinin geçici teminat bilgilerine ilişkin olarak geçici teminatın uygun olmadığının belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmiş olduğu ayırt edici numaraya sahip elektronik geçici teminat mektubunun EKAP’a aktarılmamış olduğu, sistem üzerinden e-GTM görüntüleme işlemlerinde herhangi bir sorun olmadığı, EKAP üzerinden görüntülenemeyen sadece beyan edilmiş bir elektronik geçici teminat mektubunun bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca yine anılan cevabi yazıdan, EKAP veri tabanında yapılan incelemede ihale komisyonunun “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağını tuttuğu, tutulan bu tutanakta başvuru sahibinin iddiasında yer verdiğinin aksine formun doldurulduğu tarihin 30.04.2020, saatin 12.00 olarak girildiği anlaşılmış olup bu bilgilerin ihale işlem dosyasında bulunan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağı ile uyumlu olduğu görülmüştür. Kaldı ki başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesine ek olarak sunduğu “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağındaki formun doldurulduğu tarihin 30.04.2020, saatin 12.00 olarak belirtildiği ve bu tutanağın ihale komisyonunca tutulan tutanakla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından tutulan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağında başvuru sahibinin en düşük fiyat teklifini sunduğunun görüldüğü fakat bu tutanağın yukarıda da ifade edildiği üzere birinci oturum sonu yapılan işlemlerden olduğu için başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine dair bir tutanak olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ihalenin kapalı oturumlarında belirlenebileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Netice itibariyle ihale işlem dosyası ve Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazı birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı