Haber Detayı
24 Eylül 2020 - Perşembe 12:27 Bu haber 12389 kez okundu
 
Elektronik İhalede İş hacmi bilgileri satırında esas alınması gereken yıllar bölümünün boş bırakılması
Karar No : 2020/UH.I-1531
E- İHALE Haberi
Elektronik İhalede İş hacmi bilgileri satırında esas alınması gereken yıllar bölümünün boş bırakılması

Anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve teklif kapsamında sunulan bilanço ve ciro değerlerinin idarece istenen kriterleri sağlamadığı, 2018 veya 2019 yılına ait bilanço bilgilerinin teklifleri kapsamında sunulması gerekirken sadece 2017 yılına ait bilanço bilgilerinin sunulduğu, sunulan/beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden temin edilen bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk olduğu, ihale dokümanının ekinde yer alan bilanço bilgileri tablosuna ilişkin standart formun “Açıklamalar” kısmının 7 numaralı dipnotunda “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesi bulunmasına rağmen anılan istekliler tarafından teklifi kapsamında beyan edilen/sunulan bilanço bilgileri tablosundaki bilanço oranlarında yuvarlama yapıldığı,

 
 
 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

 

İhale dokümanının eki olan KİK025.1/H numaralı bilanço bilgileri tablosu standart formunda istekliler tarafından düzenlenmek üzere “Belge düzenlenme tarihi” bölümüne ve 7 numaralı dipnotta “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve İdari Şartname düzenlemelerinden, istekliler tarafından sağlanması zorunlu olan cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği, toplam cironun teklif edilen bedelin 15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 9'undan az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,41” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,46” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,19” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Bahse konu bilanço oranlarının anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna yuvarlama yapılmak suretiyle aktarıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, bilanço üzerinden yapılan hesaplamalarda söz konusu isteklinin bilanço oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini sağladığı, yuvarlama yapılmış olmasının isteklinin sağlaması gereken oranların yeterliği üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, “bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı” gerekçelerinin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

“İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında toplam ciro tutarının “53.417.167,73” olarak beyan edildiği görülmüş olup toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin toplam ciro tutarına yer verildiği görülmüş olmakla birlikte toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edildiğinden anılan isteklinin iş hacmine ilişkin kriterleri sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranının “0,8741” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,1732” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,1431” ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Bahse konu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

“İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında toplam cironun “2.848.283,56” olarak beyan edildiği görülmüş olmakla birlikte toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edildiğinden anılan isteklinin iş hacmine ilişkin kriterleri sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında “1,69996515233184” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında “0,463636538622658” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında “0” ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019 - 10.716.467,57” beyanlarının yer aldığı görülmüştür. Bahse konu iş hacmine ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “9,0771404477743” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,871120494704255” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden teyit edilen bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019- 6.048.132,72 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yemekçim Gıda Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “0,935743080410569” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,20432617372474” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0,0473657064431886” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2018” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2018 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2018 – 153.734.849,16 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2018 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,27332602321978” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,476588742440809” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0,0152686482095381” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden teyit edilen bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019- 14.129.247,06 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tekliflerin yukarıda yer verilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı