Haber Detayı
17 Mayıs 2020 - Pazar 21:15 Bu haber 4850 kez okundu
 
Ekmek alım ihalesinde iş deneyim belgesinde benzer iş tanımı ekmeğin gramajı üzerinden yapılır mı?
Karar No : 2020/UM.I-853
İŞ DENEYİM Haberi
Ekmek alım ihalesinde iş deneyim belgesinde benzer iş tanımı ekmeğin gramajı üzerinden yapılır mı?

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin, hem ihale konusu işe, hem de benzer işe uygun olmadığı, yani idari şartnamede belirtilen şartları sağlamadığı, ihale üzerine bırakılan isteklinin ihale konusu iş için gerekli olan “teçhizat, ekipman, mail güç ve uzmanlık" özelliklerine de sahip olmadığı, anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde gramaj olarak poşetlemenin mümkün olmadığı, idari şartnamede istendiği şekilde sadece hem ihale konusu işe, hem de benzer işe uygun olan “Ekmek (75 Gr lık poşetli)” ekmek için düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği, “Ambalajlanmış Ekmek Alımı (150 Gr lık)” işine ilişkin düzenlenen iş deneyim belgesinin, “Ekmek (75 Gr lık poşetli)" şeklinde düzenlenmesinin mümkün olamayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

 

Söz konusu bilgiler EKAP üzerinden incelendiğinde iş deneyim belgesine konu ihale ile şikâyete konu ihalenin ekmek teknik şartnamelerinin aynı olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve şartname düzenlemeleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, şikayete konu ihalenin ambalajlı ekmek alımı ihalesi olduğu, söz konusu ekmeğin gramajının ise 75 ve toplam miktarının 150.000 kg olduğu, yine İdari Şartname’de benzer iş olarak 75 gramlık ekmek alım ve satımının belirlendiği ve benzer işe ilişkin doküman düzenlemesine yönelik olarak herhangi bir şikayet başvurusunun bulunmadığı, ayrıca idarece anılan düzenleme ile ilgili zeyilname veya düzeltme ilanı yayımlanmadığı, dolayısıyla ihale dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımı dikkate alındığında sunulabilecek iş deneyim belgelerine konu işler bakımından sınırlama yapılarak sadece 75 gramlık ekmek alım ve satımının belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin de ambalajlı ekmek alımı olduğu ancak gramajının 150 ve toplam miktarının 250.000 kg olduğu görülmüştür.

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımı yönünden değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygun olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla iş deneyim belgesine konu ihale ile şikâyete konu ihalenin teknik şartnamelerinin aynı olduğu görülmekle birlikte ihale konusu alımın 75 gramlık ekmek alımı olduğu, benzer işin ise 75 gramlık ekmek alımı ve satımı olarak belirlendiği ve ihale dokümanına yönelik süresi içinde herhangi bir şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu haliyle kesinleştiği göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ekmekeli Unlu Mamüller Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı