Haber Detayı
02 Haziran 2020 - Salı 13:48 Bu haber 4121 kez okundu
 
E-imza yetkilisi olan kişi aynı zamanda elektronik eksiltme imza yetkisine sahip olmamasına rağmen elektronik eksiltmeye teklif verebilir mi?
Karar No : 2019/UM.I-356 Elektronik eksiltme ihaleleri yeni bir süreç olduğundan ekap üzerinden atadığınız yetkili işlemlerinde çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kararı detaylı okuduğunuzda ilgili firmanın yaptığı hataları yapmamanızı sağlamış olursunuz.
E- İHALE Haberi
E-imza yetkilisi olan kişi aynı zamanda elektronik eksiltme imza yetkisine sahip olmamasına rağmen elektronik eksiltmeye teklif verebilir mi?

14.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen elektronik eksiltme işleminin ilk turunda, eksiltme yapılmak suretiyle meydana getirdikleri yeni tekliflerini oluşturdukları, bahse konu teklifi onaylamak için e-imzacı uygulamasına girdikleri, ancak, söz konusu uygulamanın bekleyen teklifler bölümünde yazdıkları rakamları görmelerine karşın, teklifi onayla ve reddet kısmının çıkmadığı, bunun üzerine EKAP İletişim Merkezini aradıkları, EKAP İletişim Merkezinde görevli personel tarafından, e-imzacı uygulamasının yeniden indirilmesi ve açılması işleminin 3-4 defa uygulatıldığı, ancak alt köşede yer alması gereken teklifi onayla ve reddet kısmının çıkmadığı, bu nedenle teklif imzalama işlemini tamamlayamadıkları, elektronik eksiltme işleminin ilk turu bittikten sonra EKAP İletişim Merkezinde çalışan personel tarafından, kendilerinden ekran görüntüsü almalarının istenildiği, ancak eksiltme işlemi tamamlandığı için ekran görüntüsü alma işlemini yapamadıkları,

 

Öte yandan, EKAP üzerinden Mustafa İsmet Müren’in atanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine rağmen, EKAP İletişim Merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, elektronik eksilme işleminin gerçekleştirildiği sırada şirketlerinin yetkilisinin eski genel müdürleri olan Muharrem Şanlı olarak ifade edildiği, elektronik eksiltme işleminin tamamlanmasının ardından, EKAP İletişim Merkezi ile yeniden görüştükleri, bu görüşmede, şirket yetkilisinin Muharrem Şanlı olarak görünmesinin hatalı olduğu ve sistemden kaynaklanan hatadan dolayı teklif veremedikleri hususlarını ilettikleri, iletilen bahse konu hususlar için ses kayıtlarının da dinlenilmesi suretiyle teknik arızanın olduğu yönünde kayıt oluşturulmasını talep ettikleri, EKAP İletişim Merkezi tarafından teknik arıza kaydının oluşturulmadığı, gerekçe olarak ise sistemsel bir arızanın olmadığı bilgisinin verildiği, ardından gerekli inceleme yapılmak suretiyle taraflarına bilgi verileceğinin iletildiği, EKAP İletişim Merkezi tarafından, 15.01.2019 tarihinde yeniden aranıldıkları, bu görüşmede konunun görevli personele tam olarak iletilmediği ve herhangi bir hatanın olmadığı bilgisinin verildiği,

 

Ayrıca, yeni bir ihaleye katılmak amacıyla e-imza ile EKAP üzerinden ihale dokümanı indirmeye çalıştıklarında, ihale dokümanını indiremediklerini gördükleri için sistem üzerinde şirket yetkilisinin atama işlemlerinin tam olarak yapılamadığı ve teknik bir sorunun olduğu konusunun netlik kazandığı, aktarılan tüm bu nedenler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, elektronik eksiltmeye EKAP’ta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle katılamadıkları dikkate alınarak, 14.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararının iptal edilmek suretiyle, e-eksiltme işleminin tekrar yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

14.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararında, elektronik eksiltme işlemine yalnızca Zeki Doğan’ın katıldığı, bahse konu isteklinin 1’inci turda 3.384.650,00 TL, 2’nci turda ise 3.360.500,00 TL teklif verdiği, başvuru sahibi istekli olan Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş.nin ise elektronik eksiltme işlemine katılmadığı belirtilmiş olup, ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Zeki Doğan’ın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İtirâzen şikayete konu olan hususlara ilişkin olarak değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından 12.02.2019 tarihli ve 13983960-101.01.02.00-E.2019/3266 sayılı yazı ile bilgi istenilmiştir.

 

Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının, 22.02.2019 tarihli ve 44624038-101.01.02.00-E.2019/4051 sayılı cevap yazısında; EKAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda, Kurum tarafından başvuru sahibi isteklinin protokolünün 18.09.2014 tarihinde onaylandığı, bahse konu protokolde Muharrem Şanlı’nın hem platform sorumlusu olarak hem de süresiz vekâletname ile başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisi olarak belirlendiği, 04.10.2018 tarihinde ise Mustafa İsmet Müren’in platform sorumlusu olarak atandığı, Muharrem Şanlı’nın hesabının işten çıkış gerekçesiyle Mustafa İsmet Müren tarafından 09.01.2019 tarihinde saat 13:29 itibariyle kapatıldığı, ihale tarihi ve saati itibariyle başvuru sahibi isteklinin EKAP üzerindeki istekli e-imza yetkilisinin Muharrem Şanlı olduğu, istekli e-imza yetkililerinin EKAP üzerinden e-imza ile ihale dokümanı indirilebildiği ve e-ihalelere teklif verilebildiği, ancak isteklinin e-imza yetkilisi olan kişinin, aynı zamanda elektronik eksiltme imza yetkisine sahip olmadığı takdirde e-eksiltmeye teklif veremeyeceği, ayrıca itirazen şikayete konu ihalede, başvuru sahibi isteklinin imza yetkilisi tarafından, EKAP üzerinden e-imza kullanmak suretiyle ihale dokümanı indirilmediği, ihale dokümanının idareden satın alındığı,

 

Öte yandan, elektronik eksiltme işleminin gerçekleştirildiği esnada başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisinin bulunmadığı, Muharrem Şanlı’nın hesabı 09.01.2019 tarihinde kapatıldığından, kapatma işlemi ile e-imza yetkilisinin sistem tarafından otomatik olarak kaldırıldığı, e-eksiltme esnasında başvuru sahibi isteklinin elektronik eksiltme imza yetkilisinin Mustafa İsmet Müren olduğu, EKAP üzerinde e-eksiltmeye, e-eksiltme yetkilileri tarafından teklif verilebildiği, diğer bir ifadeyle elektronik imza ile e-eksiltme teklifini imzalayabildikleri, Mustafa İsmet Müren’in 11.01.2019 tarihinde saat 09.57’de kendisini e-eksiltme yetkilisi olarak eklediği, yetkilendirmenin idare tarafından aynı tarihte saat 10.03 itibariyle onaylandığı, EKAP üzerinde elektronik eksiltmeye, e-imza ile teklif verebilmek için e-eksiltme imza yetkilisi olarak atanmanın yeterli olduğu, idare tarafından e-eksiltme yetkilisinin onaylanmadığı durumda dahi, e-eksiltme imza yetkilisi tarafından eksiltmeye, elektronik imza ile teklif verilebilmesinin mümkün olduğu,

 

Elektronik eksiltme işlemi sırasında (14.01.2019 tarihinde 10.30 - 11.00 saatleri arasında) EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığı, bu tarihte kullanıcının almış olduğu herhangi bir uygulama hatasının da bulunmadığı, ayrıca eksiltmeye katılan diğer istekli tarafından eksiltmenin birinci turunda saat 10.36’da, ikinci turunda ise saat 10.59’da eksiltilmiş teklifin imzalanarak EKAP’a gönderildiğinin anlaşıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından ise birinci turun bitimine 8 dakika kala, EKAP İletişim Merkezinin arandığı, ancak istekli tarafından karşılaşıldığı iddia edilen sorunun EKAP İletişim Merkezine tam olarak aktarılamadığı belirtilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatında “Kullanıcı”, platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

 

“Platform sorumlusu”, idareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı tanımlamakta olup,

 

“İstekli e-imza yetkilisi”, ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt aşamasında Kurum ile yaptıkları protokolde yetkilendirilen ve bu yetkilendirme neticesinde EKAP üzerinden e-imza ile ihale dokümanı indirme yetkisi bulunan ve e-ihalelere teklif verebilen gerçek kişiyi,

 

“Elektronik eksiltme imza yetkilisi”, EKAP üzerinde platform sorumlusu tarafından elektronik eksiltme işlemi öncesinde tanımlanan ve eksiltme işleminde istekli adına e-imzası ile teklif sunabilen kişiyi ifade etmektedir.

 

Elektronik eksiltme imza yetkilisi, platform sorumlusu veya e-imza yetkilisi ile aynı kişi olabileceği gibi farklı bir kişi de olabilmektedir. Bir başka anlatımla, bu kullanıcı rolleri tek bir kişi üzerinde toplanabileceği gibi farklı kişiler üzerinde de oluşturulabilmektedir.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi istekli Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş. ile Kurum arasında düzenlenen protokolün 18.09.2014 tarihinde Kurum tarafından onaylandığı, bahse konu protokolde Muharrem Şanlı’nın hem platform sorumlusu, aynı zamanda süresiz vekâletname ile isteklinin e-imza yetkilisi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Ardından 04.10.2018 tarihinde başvuru sahibi istekli tarafından, Mustafa İsmet Müren’in platform sorumlusu olarak atandığı,

 

Mustafa İsmet Müren’in Muharrem Şanlı’nın hesabını işten çıkış gerekçesiyle sildiği 09.01.2019 tarihi saat 13:29’a kadar Muharrem Şanlı’nın başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisi olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin platform sorumlusu olan Mustafa İsmet Müren’in ise 11.01.2019 tarihi saat 9:57 itibarıyla elektronik eksiltme imza yetkilisi olarak yetkilendirildiği, dolayısıyla başvuru sahibi istekli adına Mustafa İsmet Müren’in e-eksiltme teklifini imzalayabileceği anlaşılmıştır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde, ihale dokümanının ihaleyi gerçekleştiren idareden satın alınabileceği veya EKAP üzerinden, EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından, e-imza kullanılarak indirilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu minvalde,  başvuru sahibinin “yeni bir ihaleye katılmak amacıyla, EKAP üzerinden e-imza vasıtasıyla ihale dokümanı indirmeye çalıştıklarında ihale dokümanını indiremediklerini gördükleri için sistem üzerinde şirket yetkilisinin atama işlemlerinin tam olarak yapılamadığı ve teknik bir sorunun olduğu konusunun netlik kazandığı”na yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi isteklinin platform sorumlusu olarak, Mustafa İsmet Müren’i atadığı, ancak söz konusu atama işlemi tarihinden, Mustafa İsmet Müren’in, Muharrem Şanlı’nın hesabını işten çıkış gerekçesiyle sildiği 09.01.2019 tarihine kadar, Muharrem Şanlı’nın, başvuru sahibinin e-imza yetkilisi olduğu, bahse konu silme işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren ise başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisinin bulunmadığı, bu itibarla isteklinin ihale dokümanını indirememesinin sistemsel bir hata kaynaklı olmadığı, başvuru sahibi isteklinin e-imza yetkilisini atama işlemini gerçekleştirmemesinden kaynaklandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “EKAP üzerinden girmiş olduğu eksiltme teklifini imzacı programı üzerinde görebilmesine rağmen program üzerinde imzala butonunu görememesi”ne yönelik iddiasına ilişkin olarak;

 

Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının 22.02.2019 tarihli ve 44624038-101.01.02.00-E.2019/4051 sayılı yazısından, elektronik eksiltme işleminin gerçekleştirildiği 14.01.2019 tarihi 10.30 - 11.00 saatleri arasında EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığı, söz konusu tarih ve saat aralığında başvuru sahibi isteklinin herhangi bir uygulama hatası almadığı anlaşılmıştır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin beşinci fıkrasında, EKAP üzerinden yapılan erişimlerin ve Kurum tarafından belirlenen işlemlerin EKAP’ta kayıt altına alınacağı, EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alınacağı ve e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgelerin ve kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İsteklilere gönderilen Elektronik Eksiltmeye Davet Formu’nda da elektronik eksiltme işleminin iki sebeple yenilenebileceğinin belirtildiği, bu sebeplerden ilkinin geçerli tekliflerde bir değişiklik olması durumu olduğu, diğer sebebin ise elektronik eksiltme işlemi sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumu olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede idarece yapılan değerlendirmeler neticesinde geçerli tekliflerde değişiklik durumunun söz konusu olmadığı, diğer yandan Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının cevap yazısı çerçevesinde eksiltmenin yapıldığı tarih ve saat aralığında EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığının ve kullanıcının almış olduğu herhangi bir uygulama hatası bulunmadığının ifade edildiği, ayrıca başvuru sahibi tarafından eksiltme sürecinde karşılaşıldığı iddia edilen soruna ilişkin ekran görüntüsü alınmadığı gibi başvuru sahibinin itirâzen şikâyet başvurusunda da eksiltme aşamasında karşılaşıldığı iddia edilen sorunun tespitine yönelik olarak herhangi bir delil sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla inceleme konusu ihalede EKAP’tan kaynaklanan teknik bir probleme ilişkin kaydın bulunmadığı göz önüne alındığında elektronik eksiltmenin yenilenmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı