Haber Detayı
21 Ağustos 2020 - Cuma 14:46 Bu haber 13171 kez okundu
 
E-ihalede sınır değer hesabı nasıl yapılmalı?
Karar No : 2020/UH.II-1384
SINIR DEĞER Haberi
E-ihalede sınır değer hesabı nasıl yapılmalı?

İhalede teklifi sınır değer altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği, ihalenin sınır değer esasına göre sonuçlandırılacağı, dolayısıyla ihalenin birinci ve ikinci oturumlarının büyük önem arz ettiği, idarenin birinci oturum sonunda sınır değeri 420.597,18 TL olarak tespit ettiği, bu çerçevede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olması hasebiyle idarece beyan edilen belgelerin tevsiki için tebligat gönderildiği, akabinde idarenin birinci ve ikinci oturumu tekrar yaptığı, buna istinaden kendilerine tebliğ edilen ihale komisyon kararında bazı isteklilerden geçici teminatlardaki tereddütlerin giderilmesi maksadıyla Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullanan firmaların teminatlarının doğrulamasının yapılabilmesi için tekrardan evrak istendiğinin, bir isteklinin evrak sunmadığının, diğer iki istekli tarafından da teminat mektuplarının ihale süreci tamamlanmadan iptal edildiğinin bildirildiği, ilgili 3 firmanın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak sınır değer hesaplaması yapıldığı, yeni sınır değerin 416.490,51 TL olduğu, yeni sınır değere göre ekonomik açıdan avantajlı tekliflerin yeniden belirlendiği, beyan esaslı elektronik ihalede evrak isteyip tekrar sınır değer hesaplamanın mevzuata uygun olmadığı, bu şekilde değerlendirme yapmanın sınır değerli işleri suistimale açık hale getireceği, tekrar tekrar evrak isteyip tekrar tekrar sınır değer hesaplanmasının söz konusu olacağı, ilgili durumun ihaledeki oturumların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklı olduğu, kendilerinin Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullandıkları, ihale esnasında idarenin ilgili muhasebe birimi tarafından aranılarak ilgili banka bilgilerinin ve müşteri temsilcilerinin cep telefon numaralarının istendiği, teminat mektuplarının teyidinin bu doğrultuda sağlandığı, idarenin süreci özensiz yürüttüğü, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin 5’inci bendindeki EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır hükmüne ve Alperen Ormancılık İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının yayınlanan üçüncü E-Teklif Açma ve Belge Kontrol tutanağında yanlış girildiği, geçici teminat bilgilerinin uygun olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen daha sonraki yazı ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektubu kullanan isteklilerin teminatlarının doğrulanması için tekrar evrak istendiği, ilgili belge tamamlatma ile sınır değerin değişmesine sebebiyet verildiği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 
 

İnceleme konusu ihaleye 20 isteklinin katıldığı, 11 isteklinin elektronik geçici teminat mektubu beyan ettiği, bu isteklilerden birinin geçici teminat bedelinin istenilen tutarı sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu beyan eden 6 istekli olduğu (Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Madencilik Mühendislik Danışmanlık Çevre İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alperen Ormancılık İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Akkoca Mühendislik Danışmanlık Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Arif Arslan, Ramazan Doğan ve Gözeler İnşaat Orman Ürün. Maden Mak. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti.), geçici teminat olarak Asder Yapı Taahhüt Ormancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kefaret senedi ile geçici teminatını beyan ettiği, Mehmet Tunahan Mühendislik İnşaat Hafriyat Ormancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin nakit yatırdığı, İpekyol Orman Ürünleri Nakliye Temizlik Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici teminata ilişkin satırları doldurmadığı ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının sorgulamasının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının https://muhasebat.hmb.gov.tr/ internet adresinden yapıldığı, ilgili isteklilerden Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Madencilik Mühendislik Danışmanlık Çevre İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Akkoca Mühendislik Danışmanlık Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Arif Arslan ve Gözeler İnşaat Orman Ürün. Maden Mak. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti. olmak üzere 4 isteklinin geçici teminat mektubunun doğruluğunun teyit edildiği, Alperen Ormancılık İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ramazan Doğan tarafından alındığı belirtilen geçici teminat mektuplarının doğrulamasının yapılamadığı, ilgili isteklilerin bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 16 isteklinin geçici teminatlarının ve teklif mektuplarının uygun olduğunun belirlendiği ve bu isteklilerin sundukları teklif bedelleri üzerinden sınır değerin 420.597,18 TL olarak saptandığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Madencilik Mühendislik Danışmanlık Çevre İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Asder Yapı Taahhüt Ormancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği hususlarının 23.06.2020 tarihli tutanak ile ihale komisyonu üyelerince imza altına alındığı görülmüştür.

 

25.06.2020 tarihli tutanak ile “2020/257927 İKN li Sarıçam Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Plantasyon Sahasında Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata İşi ihalesi isteklilerinden Alperen Ormancılık İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yetkililerinin ihale birimimize telefonla ulaşarak teminat mektubunun elinde mevcut olduğunu doğrulanamamasının nedenini anlayamadığını belirtmesi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının https://muhasebat.hmb.gov.tr/ internet sayfasından yapılan sorgulama çıktısında Gözeler İnşaat Orman Ürün. Maden Mak. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti teslim edilme nedeni “Kamu İhale” yazması nedeni ile oluşan tereddütlerin giderilmesi için idari şartnamenin 26.5. maddesi “Elektronik ihale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü gereğince isteklilere tebligat gönderilerek Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını idaremize sunmaları istenmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek isteklilerden geçici teminat mektuplarının idareye sunulmasının istendiği görülmüştür.

 

İsteklilerden Ramazan Doğan’ın istenilen evrakları sunmadığı, Arif Arslan ve Gözeler İnşaat Orman Ürün. Maden Mak. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif geçerlilik süresinden önce geçici teminat mektubunu iptal ettiği belirlenerek yeniden sınır değer hesaplandığı, hesaplanan sınır değerin 416.490,51 TL olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin 417.780,00 TL teklifi ile Mehmet Tunahan Mühendislik İnşaat Hafriyat Ormancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin başvuru sahibi Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Madencilik Mühendislik Danışmanlık Çevre İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu hususlarının 02.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile belirlendiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihale elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılmış olup bu anlamda e-ihale’ye ilişkin kurallardan özetle aşağıda bahsedilmiştir:

 

E-ihale’de katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmaz. Bu kriterlere ilişkin değerlendirme tamamen teklif mektubu ile ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır.

 

İsteklilerin teklifleri ile birlikte sunacakları belgeler; teklif mektubu (işin niteliğine göre birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu veya Karma teklif mektubu olabilir.), yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi, bir de ihale konusu iş mal alımı ise ve idarece yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaların sunulduğu belgelerdir. Buna göre isteklilerin teklifleri ile birlikte fiziki ortamda herhangi bir belge sunma imkanı bulunmamaktadır.

 

İstekliler tarafından e-imza ile idareye gönderilen teklifler, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince idarelerce ilk oturumda sadece isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ile teklif mektupları ve geçici teminata ilişkin uygunluk kontrolü yapılır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.

 

İlk oturumun ardından ihale komisyonunca EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda; açılamayan e-teklifler varsa bu teklifler ile belgelerinin eksik olduğu ya da teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

Katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgeler ile mal alımı ihalelerinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara yönelik ilk değerlendirme, beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bu değerlendirme sürecinin ardından; aşırı düşük teklif sorgulaması ve/veya elektronik eksiltme öngörülmüşse bu işlemlerin tamamlanmasından sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekli belirlenir. Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanlar ile istenilmiş ise teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeler ve fiziki ortamda alınmış geçici teminat mektubunu, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir.

 

Buna göre; geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgiler esas alınarak yapılması, ancak bu nitelikteki isteklilerin tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci olması halinde de beyan ettikleri bilgilere ilişkin belgelerin ise belgelerin sunuluş şekline uygun olarak idareye sunulması gerekmektedir. Geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen diğer istekliler için söz konusu geçici teminat mektuplarının idareye sunulması istenilmemektedir. Tamamen beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

E-ihale’de istekliler tarafından geçici teminat; elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm), bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri (fiziki ortamda) veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine para yatırılması şeklinde olmaktadır. Elektronik geçici teminat mektubu, Kurumla protokol imzalamış olan bankalardan alındığında; mektubu düzenleyen banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminata ilişkin bilgiler yine "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması durumunda, mektuba ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilir ve ihale komisyonu kararı alınmadan önce isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı ilk 2 istekli arasında olması durumunda talep üzerine idareye sunulur. İstekliler tarafından, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler yine yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.  

 

Elektronik ihaleye ilişkin aktarılan ilgili kurallar ışığında her ne kadar idarece tereddütlerin oluşması sebebi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu alan isteklilerden beyan edilen belgeler istenmiş ve bunun üzerine sunulmayan ve teklif geçerlilik süresinden önce iptal ettirilen geçici teminat mektupları olduğu anlaşılmışsa da bu durumun “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir konu olarak değerlendirilmeyeceğinden, sınır değerin tespit edilmesi işleminden sonra ikinci oturumda gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğundan ve sınır değer hesabının da mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden 02.07.2020 tarihli ihale komisyon kararında tespit edildiği belirtilen 416.490,51 TL’lik sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, idare tarafından isteklilerce sunulan yeterlik bilgileri tablosundaki teklif mektubu ve geçici teminat için beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminatlar için istekliler tarafından beyan edilen bilgiler dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı