Haber Detayı
24 Mayıs 2020 - Pazar 01:11 Bu haber 3232 kez okundu
 
E-İhalede imza sirküsünün arka sayfasında tüzel kişiliğe ait son durumu gösterir bilgilerin yer alması yeterlimi?
Karar No : 2020/UY.II-578
E- İHALE Haberi
E-İhalede imza sirküsünün arka sayfasında tüzel kişiliğe ait son durumu gösterir bilgilerin yer alması yeterlimi?

Yeterlik bilgileri tablosunda Tatvan Noterliği tarafından onaylanan 12.06.2018 tarih ve 06970 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği, bu imza sirkülerinin arka sayfasında yönetim kurulu kararının yer aldığı ve bu kararda da ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir bilgilerin yer aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İddanın incelenmesi;

 

Diğer taraftan başvuru sahibince “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda Tatvan Noterliği tarafından onaylanan 12.06.2018 tarih ve 06970 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği ve bu imza sirkülerinin arka sayfasında ilgili bilgilerin yer aldığı iddia edilmiş ise de; yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde, başvuruya konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, dolayısıyla mevcut durumda e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilmesinin düzenlendiği dikkate alındığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve ilgili aşamada idareye sunulmayan imza sirküleri ekinde yer alan bir belgede uyuşmazlığa konu bilginin mevcut olduğuna dayanılarak işlem tesis edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı