Haber Detayı
11 Mart 2020 - Çarşamba 10:54 Bu haber 27490 kez okundu
 
Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ait belgeleri sunmayan istekliye hangi işlem uygulanır?
Karar No : 2020/UH.I-329
E- İHALE Haberi
Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere ait belgeleri sunmayan istekliye hangi işlem uygulanır?

Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla idarece verilen süre içerisinde herhangi bir belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatıldığı, idare tarafından belgelerin 27.12.2019 tarihinde istendiği ve 02.01.2020 tarihine kadar süre verildiği, belirtilen süreler içerisinde hafta sonunda ve yılın ilk gününde mesainin olmadığı, ayrıca firmanın adresinin Hatay ilinde olduğu düşünüldüğünde verilen sürenin makul bir süre olmadığı, bu nedenle de idare tarafından istenen ilgili belgeleri teslim edemedikleri, belgelerin teslim edilememesi sonucu idarenin herhangi bir zarara uğramadığı, aksine geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda firmalarının telafisi güç zarara uğrayacağı, ayrıca idarenin sunulan belgeleri çeşitli yollarla teyit edebileceği, bu sebeplerle teminat mektubunun taraflarına iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları

 

İdarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun Geçici teminata ilişkin bilgiler bölümünün aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu

 

(Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)

 

Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası

 

İdari Şartnamenin 7.1.C maddesi

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubuna, kuruluş tarafından verilen ayırt edici numara beyan belirtilecektir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

 

Düzenleyen Kuruluşun Adı, Düzenlenme Tarihi, Son Geçerlik Tarihi, Tutarı, Mektubun Sayısı

 

İdari Şartnamenin 7.1.C maddesi

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

 

09.01.2020 tarihli ihale komisyon kararına göre teklifi sınır değerin altında kalan Çamlıca Catering Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tanrıverdi Gıda Tem. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ups Nak. Pet. Ürün. Tem İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Çamlıca Catering Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Tanrıverdi Gıda Tem. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle, Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ups Nak. Pet. Ürün. Tem İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sundukları aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle, Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Akdeniz Mutfağı Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilerin tevsiki amacıyla idarece verilen sürede belge sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak da Çözüm Yemek Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini e-teklif şeklinde teklif mektubu ve eklerini doldurarak verecekleri, ihale kapsamında beyan ettikleri geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, idare tarafından verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği ek olarak bahse konu belgelerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu sunmayan istekliler hakkında idarenin talebi üzerine Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun geçici teminata ilişkin bölümünde teyit bilgisi kısmına “Türkiye İş Bankası A.Ş. 05.12.2019, 30.05.2020, 205.000,00, TMDZ19-107565” bilgisinin beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan birinci teklif, başvuru sahibinin teklinin ekonomik açıdan ikinci teklif konumunda olması sebebiyle, anılan isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 27.12.2019 tarihli yazılar ile imza sirküleri, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu, işletme kayıt belgesi, kapasite raporu ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubunun 02.01.2020 tarihine kadar idareye sunulması istenmiştir.

 

İdarece talep edilen belgelerin Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi tarafından 30.12.2019 tarihinde idareye teslim edildiği, başvuru sahibi tarafından ise herhangi bir belge sunulmadığı, bunun üzerine idarece 06.01.2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.ye yazılan yazı ile başvuru sahibi tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmek üzere nakde çevrilmesi hususunda gerekli işlemin yapılmasının bildirildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin bahse konu belgelerin tevsiki için idare tarafından verilen sürenin makul olmadığı iddia edilmiş olmakla birlikte, idarece 27.12.2019 tarihli yazı ile 02.01.2020 tarihine kadar süre verildiği, belirlenen sürenin söz konusu belgelerin sunulması için yeterli ve makul olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu ile beyan edilen bilgilerin teyit edilmesi amacıyla talep edilen ilgili belgelerin ekonomik açıdan ikinci teklif olması öngörülen başvuru sahibi tarafından sunulmaması sebebiyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

  

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı