Haber Detayı
27 Mart 2020 - Cuma 00:11 Bu haber 10183 kez okundu
 
Corona Virüs Salgını Kamu İhale ve Sözleşmelerinde Mücbir Sebeb olarak sayılır mı?
Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan ( Covit-19 ) Corona Virüs Kamu İhalelerinde ve Kamu İhale Sözleşmelerinde Mücbir sebeb olarak sayılır mı? Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız sn. Berat Albayrak tarafından dile getirildi bazı vergi ödemelerini mücbir sebeb sayarak ileriki tarihlere ertendi. Kamu idareleri ve Kamu ihalelerine katılım sağlayan Firmaların Mücbir Sebeb hallerinde dikkat etmesi gerekenleri sizler için derledik.
DİĞER KARARLAR Haberi
Corona Virüs Salgını Kamu İhale ve Sözleşmelerinde Mücbir Sebeb olarak sayılır mı?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Mücbir sebeb;

İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 58- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve (Değişik:29/11/2018-7153/28 md.) bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

 

Yukardaki maddede belirtildiği üzere mücbir sebeblerden ötürü sözleşme imzalamayan istekliler hakkında yasaklama kararı verilmez.

       

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda  Mücbir Sebeb;

    Mücbir sebepler

            Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a)    Doğal afetler.

b)    Kanuni grev.

c)    Genel salgın hastalık.

d)    Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e)    Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 

            Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

Kamu İhale sözleşmeleri kanununda açıkça beliridiği gibi genel salgıın hastalık durumunda sözleşmelerini ifa eden firmalar yaptıkları işlerle alakalı olarak mücbir sebeb hallerinden faydalanabilir. Ancak ilgili kanunlardada belirtilği yükleniciler 20 gün içersinde ilgili idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir. 

Başvuruda bulunun firmalar ilgili idareden gelecek cevap süresine kadar yaptıkları işe devam etmek zorunda olduklarını Bilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili Kamu İhale Kurul Kararıda bulunmaktadır. 

( 2018/DK.D-348 ) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında Kuruma mücbir sebep başvurusu yapılmasının yüklenicinin sözleşmeye esas yükümlülüklerini yerine getirmesini ortadan kaldırmayacağı ve bu nedenle yüklenici tarafından sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine devam edilmesi gerektiğine,

Kaynak: (Mevzuat) - İhale Mevzuatıı Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı