Haber Detayı
17 Ocak 2021 - Pazar 09:14 Bu haber 3808 kez okundu
 
Çalışan personelin ulusal tatil ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ve personelin belirtilmesinin zorunlu olmadığı
Karar No : 2020/UH.I-2142
YEMEK İHALELERİ Haberi
Çalışan personelin ulusal tatil ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ve personelin belirtilmesinin zorunlu olmadığı

İhale dokümanında özel günlerde fazladan çalışma yapılacak gün sayısına, çalışması muhtemel personel nitelik ve miktarlarına yer verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.8 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde () fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir… açıklaması,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Servis Hizmetleri” başlıklı 4.4’üncü maddesinde “4.4.1. Yüklenici, memur yemekhanesinde veya VIP salonunda Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcıları ve Birim Müdürleri için garsonluk hizmeti yapmak üzere l(bir) personel görevlendirilecek ve yemekler masalarına servis yapılacaktır.

İşçi yemekhanelerinde 6(altı) adet, memur yemekhanesinde 2(iki) adet yemek dağıtımı tevzi mevcuttur. Ayrıca; VİP salonunda misafir durumuna göre günlük yemek verilmektedir. Yemek dağıtımında bütün personel hazır bulunacak, dağıtım en kısa sürede tamamlanacaktır. Yüklenici akşam vardiyası için asgari 2(iki) aşçı ve 4(dört) garson, cumartesi günleri için asgari l(bir) aşçı, l(bir) aşçı yardımcısı ve 6(altı) garson bulunduracaktır. Pazar günleri ile ulusal bayram ve resmi tatil günleri için ise Kumanya hazırlayıp, dağıtımını aksatmayacak sayıda personelini çalıştıracaktır. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlgili açıklamadan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmadığı, bu sebeple ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ve personelin belirtilmesinin zorunlu olmadığı, fazla mesai yapacak personelin sayısı, niteliği ve ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi konusunda sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, söz konusu maliyetin öğün maliyetine dahil olacağı, dolayısıyla istekliler tarafından fazla çalışma yapılması durumunun da dikkate alınarak işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği,

 

Kaldı ki ihale dokümanında çalışacak personel sayısının ve işin süresinin belli olduğu, isteklilerin bu verilerden hareketle özel günlerde yapılacak fazladan çalışmaya ilişkin maliyet hesaplaması yaparak tekliflerini hazırlayabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası uygun bulunmamıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı