Haber Detayı
30 Ağustos 2020 - Pazar 11:13 Bu haber 3436 kez okundu
 
Birim fiyat teklif cetveli sunmayan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?
Karar No : 2020/UY.II-486
SINIR DEĞER Haberi
Birim fiyat teklif cetveli sunmayan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?

sınır değer hesaplamasında Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce’nin teklif dosyasında birim fiyat teklif cetveli olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı, anılan isteklinin elenerek sınır değerin değişmesi nedeniyle hak kaybı ve zarara uğradıkları, ihale komisyonu tarafından ihalenin birinci oturumunda Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce’ye ait geçici teminat ve teklif mektubunun usule uygun olduğunun açıklandığı, ihale komisyonu tarafından ikinci oturumda Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce’nin teklif cetvelinin ihale dosyasında olmadığı için elendiği, ihalenin Öznur Uysal üzerinde bırakıldığı, kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, idare tarafından hazırlanan teklif cetvelinde sadece bir madde altında imalat bulunduğu, toptan tek fiyat ve adet olarak istendiği, tek maddede istenen imalatın idare tarafından Teknik Şartname ile kayıt altına alındığı, ihale dosyasında Adobe Reader formatında dosyada izah edilen işin tek kalem imalat olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin Teknik Şartname’ye bağlandığı, Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce’nin elenmesi neticesinde aşırı düşük sınır değerin değiştiği, idare tarafından alınan ihale kararının aleyhlerine sonuç doğurması nedeniyle hak kaybına uğrama ihtimalinin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

05.02.2020 tarihli ve 2 karar no’lu ihale komisyonu kararında, bahse konu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce’nin teklifinin, ihalenin ikinci oturumunda teklif dosyasının ayrıntılı incelenmesinde teklif cetvelinin teklif dosyasında çıkmaması gerekçesiyle, Metinoğlu İnşaat Mühendislik / Murat Zurnacı ile Ömer Faruk Uysal’ın tekliflerinin, teklif bedelleri sınır değerin (79.614,15 TL) altında olduğu gerekçesiyle, Cihan Ayaydın ile Kemaloğlu İnşaat / Yasin Coşkun’un tekliflerinin teklif bedelleri yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Öznur Uysal üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi Eker İnşaat / Öcal Eker olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve bu çerçevede geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer hesaplanacaktır.

 

İhale dokümanı kapsamında idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli standart formları incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılmış olup, herhangi bir istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunun ekinde birim fiyat teklif cetveli sunulmaması durumunda geçerli teklif olarak kabul edilmemesi ve sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunda hazırlanan zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, Abdullah Yüce’nin teklif mektubunun uygun bulunmadığı, geçici teminatının uygun bulunduğu, diğer 7 isteklinin ise teklif mektubu ile geçici teminatının uygun bulunduğu görülmektedir.

İdarece, Yüceler Ahşap / Abdullah Yüce tarafından teklif dosyası kapsamında, birim fiyat teklif cetvelinin sunulmaması nedeniyle geçersiz teklif olarak değerlendirilip anılan isteklinin teklifinin sınır değer hesabında dikkate alınmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı