Haber Detayı
14 Ocak 2021 - Perşembe 14:49 Bu haber 9014 kez okundu
 
Banka referans mektubu sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edilebilir mi?
Karar No : 2021/UH.I-49
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Banka referans mektubu sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edilebilir mi?

Teklif dosyasında banka referans mektubu sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu zira ilgili banka referans mektubuna ilişkin bilgilere taraflarınca sunulan Sunulmayacak Belgeler Tablosunda yer verildiği, idarece buradan teyit yapılabileceği ayrıca bu belgenin idarece daha sonra taraflarından istenilerek tamamlatılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan teklif dosyasında banka referans mektubu yer almadığı bununla birlikte söz konusu istekli tarafından, teklif dosyasında yer alan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda taraflarına ilişkin düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu istekli tarafından sunulan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda Banka Referans Mektubuna ilişkin kısmın aşağıda aktarıldığı şekilde doldurulduğu görülmüştür.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGE ADI

TEYİT KRİTERİ

 

TEYİT BİLGİSİ

 

TEYİT ADRESİ

BRM NO: R0064-01026-00090241-Çevrimiçi İşlem No:2020112643602-Gayrinakdi Kredisi 300.000,00 TRY Banka Referans Mektubu

Türkiye İş Bankası

Bostancı Şubesi

Bostancı Mh. Emin Ali Paşa Cd. No: 126-1A D:C Blok, 34744 Kadıköy/İSTANBUL

 

 

 

Söz konusu ihale kapsamında, isteklilerin teklif ettikleri bedelin 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubunu teklif dosyasında sunmalarının yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ayrıca ihale dokümanında yer alan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” standart formunda banka referans mektubuna ilişkin satır açılmadığı  anlaşılmıştır.

 

Yine ilgili düzenlemelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen veya teyidi yapılabilen belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda idare tarafından yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teklif dosyasında banka referans mektubu sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Banka referans mektubunun teklif dosyasında sunulmasının mezkur ihalede bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, istekliler tarafından banka referans mektuplarının fiziki ortamda veya EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilir olması halinde e-ihale olarak gerçekleştirilmeyen ihalelerde Sunulmayacak Belgeler Tablosunda banka referans mektubu bilgileri ile teyit bilgilerine yer verilerek sunulabileceği, anılan istekli tarafından “Sunulmayacak Belgeler Tablosun”nda banka referans mektubu bilgileri kısmında, banka referans mektubu bilgileri yanında belgeyi düzenleyen şube bilgilerine yer verildiği,  verilen bilgilerin söz konusu mektubun idare tarafından elektronik ortamda teyit edilmesine imkan tanımadığı, bu haliyle anılan istekli tarafından banka referans mektubuna ilişkin kriterin karşılanmamış olduğu, ihale dokümanında sunulması yeterlik kriteri olarak belirlenmiş belgelerin idarece sonradan tamamlatılamayacağı, belge eksikliği söz konusu olduğunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesindeki bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı