Haber Detayı
26 Mart 2020 - Perşembe 16:09 Bu haber 1334 kez okundu
 
Bakliyatların son sene mahsulü olmadığı gerekçesiyle açıklama reddedilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-567
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Bakliyatların son sene mahsulü olmadığı gerekçesiyle açıklama reddedilebilir mi?

a- Yemek hazırlamada kullanılacak kuru gıdaların son seneye ait mahsul olup olmadığının aşırı düşük teklif açıklaması aşamasında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol edilmesi gereken bir kriter olduğu, kaldı ki Kamu İhale Genel Tebliği’nde malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde herhangi bir girdinin hangi yılın mahsulü olduğunu göstermeye imkan sağlayacak bir belgelendirme usulünden de bahsedilmediği,

 

b- Sunulan gerek 200 gr. kase yoğurt, gerekse bardak ayran maliyetlerinin günlük ürünlerin birim fiyatları kullanılarak hesaplandığı, alım ve satımı yapılan ürün fiyatlarının kullanılmış olmasının Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun olduğu, dolayısıyla idarece verilen söz konusu ürünlerin ambarlarında bulunduğu ve günlük olamayacağı cevabının hukuki dayanağının olmadığı,

 

 Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında, kuru gıdaların (bulgur, kuru fasulye, nohut, pilavlık bulgur vb.) son sene mahsulü olması gerektiğinin belirtildiği, ancak açıklamalarda belirtilen verilerde kullanılan gıdaların son sene mahsulü olup olmadığının belirtilmediği, yoğurt ve ayranın günlük olması gerektiğinin belirtildiği, ancak isteklinin bu malzemeler için kendi ambarında bulunduğunu gösteren EK-O.7 tutanağının sunulduğu, günlük yemek menüsünde yoğurt ve ayranın birden fazla farklı günlerde yer aldığı, dolayısıyla yoğurt ve ayranın uygun şekilde belgelendirilmediği ifade edilmiştir.

 

a-Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde yemek menülerinde yer alan yemeklerde kullanılacak olan bakliyatın son sene mahsulü olacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçesinden diğeri, “bakliyat ürünlerinin son sene mahsulü olduğunun açıklamalardan anlaşılamaması” olarak ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yemek hizmeti alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarında ticaret borsası fiyatlarının kullanılmasının bir yöntem olduğu, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 51’inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabileceği ifade edilmiştir.

 

Sivas Anadolu Kurumsal Yem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamalarında iki haftalık menüde yer alan bakliyat yemekleri içinde kullanılacak olan bakliyat için Denizli Ticaret Borsası fiyatları ve Nusaybin Ticaret Borsası fiyatlarının kullanıldığı, Nusaybin Borsası fiyatlarının 31.10.2018-01.10.2019 tarih aralığına, Denizli Ticaret Borsası fiyatlarının Mayıs 2019 ayına ilişkin olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçelerinden ikincisi isteklinin açıklamalarında kuru gıdaların (bulgur, kuru fasulye, nohut, pilavlık bulgur vb.) son sene mahsulü olup olmadığının belirtilmemesi olarak ifade edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen Tebliğ’in ilgili maddesinde belirtildiği üzere yemek üretiminde kullanılacak olan malzemelerle ilgili ticaret borsası fiyatları ile açıklama yapılması durumunda, ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabileceği anlaşılmıştır. Yemek üretiminde kullanılacak olan bakliyatların Teknik Şartname’de belirtilen kriterlere uygun şekilde son sene mahsulü olması hususunun sözleşmenin uygulanması ile ilgili olduğu ve gerekli kontrollerin yapılmasının idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu belirlenmiştir.

 

b- Yoğurt ve ayranın günlük olması gerektiğinin belirtildiği, ancak isteklinin bu malzemeler için kendi ambarında bulunduğunu gösteren EK-O.7 tutanağının sunulduğu gerekçesi ile ilgili olarak;

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçesinden diğeri, “yoğurt ve ayranın günlük olması gerektiğinin belirtildiği, ancak isteklinin bu malzemeler için kendi ambarında bulunduğunu gösteren EK-O.7 tutanağını sunması” olarak ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesinde isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar ile açıklama yapılabileceği, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-0.7) ile açıklama yapılabileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 200 gr. kase yoğurt ve bardak ayran girdilerini açıklamak için kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar ile açıklama yaptığı ve Ek-07 maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunduğu, söz konusu  tutanağın ilgili meslek mensubu tarafından imzalandığı ve kaşelendiği,  tutanağın 2019 yılı 2.geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olduğu  belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesi çerçevesinde açıklama yapılmasının isteklinin depodaki malzemeleri ile açıklama yaptığı anlamına gelmediği, zira hizmet alımı ihalelerinde stok tespit raporu ile aşırı düşük teklif açıklamalarını sunulma yönteminin yukarıda aktarılan Tebliğ maddelerinde yer almadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının belirtilen gerekçe ile kabul edilmemesinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı