Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:40 Bu haber 274 kez okundu
 
Aynı markalı ürün, farklı istekliler tarafından aynı ihalede teklif edilebilir mi?
Karar No : 2012/UM.I-543
MAL ALIMI Haberi
Aynı markalı ürün, farklı istekliler tarafından aynı ihalede teklif edilebilir mi?

1 ) İdare tarafından yapılan ihalede ekmek alımı kısmının Sidar Toptan Gıda üzerinde bırakıldığı, ancak bu firmanın aynı ihaleye katılarak teklif veren Mevlana Unlu Mamulleri firmasının yetkili satıcısı olduğu, dosyasının içine yetkili satıcı belgesi ve Mevlana Unlu Mamulleri'ne ait üretim izin belgesini koyduğu, numune kontrolü için her iki firma tarafından aynı ekmeğin verildiği, bu durumun söz konusu firmalar tarafından anlaşmalı teklif verilmesi anlamına geldiği, ayrıca idari şartnamede ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla Sidar Toptan Gıda ile Mevlana Unlu Mamuller firmasının değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

 

Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Söz konusu ihalenin birinci kalemini oluşturan ekmek alımı işinin başvuru sahibi Özde Gıda Tur San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibi bu kaleme de teklif fiyatı sunan Mevlana Unlu Mamulleri ile bu isteklinin yetkili satıcısı konumunda olduğunu iddia ettiği Sidar Ticaret-Hidayet Sidar’ın teklif ettiği ürünün aynı olduğunu, dolayısıyla ihalede danışıklı davranıldığını iddia etmektedir.

 

            İşe ait idari şartnamede istekliler tarafından yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerin sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiş olup, Sidar Ticaret-Hidayet Sidar’ın da teklifi kapsamında bu türden herhangi bir belge sunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, işe ait teknik şartnamenin ekmeğe ilişkin kısmında da ihale aşamasında sunulması gereken herhangi bir belge zikredilmeği tespit edilmiştir.

 

            Bu çerçevede, Sidar Ticaret-Hidayet Sidar’ın teklifi kapsamında sunduğu belgelerden, anılan isteklinin Mevlana Unlu Mamuller’in yetkili satıcısı olduğu sonucuna ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki; ihale mevzuatında aynı marka ürünün farklı iki istekli tarafından teklif edilmesini engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, aynı marka ürünün farklı istekliler tarafından ihaleye sunulması mümkündür. Bu durumda, salt aynı marka ürünün farklı istekliler tarafından teklif edilmesinden hareketle 4734 sayılı Kanun anlamında anlaşmalı teklif verildiği sonucuna ulaşılamayacaktır.

 

            Ayrıca, ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı başvuru konusu ihalede, anılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu belgelerden söz konusu işte alt yüklenici çalıştıracağı sonucuna ulaşmak da mümkün görünmemektedir.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Kaynak: (İş) - İş deneyim - İş bitirme Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı