Haber Detayı
19 Ocak 2020 - Pazar 12:14 Bu haber 1320 kez okundu
 
Aylık kiralama bedeli kasko değerinin yüzde kaçıdır?
Teklif edilen araçların kasko değerleri toplamının 2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Karar No:2020/UH.II-61
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Aylık kiralama bedeli kasko değerinin yüzde kaçıdır?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 

Tekliflerinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’nci kısmında “13 / ÖZEL - İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle,

 

3’üncü kısmında “13 / ÖZEL - İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

15.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararında, 04.11.2019 tarihinde yapılan kısmi teklife açık bahse konu ihalede, EKAP üzerinden 13 adet ihale dokümanı indirildiği, 4 istekli tarafından teklif verildiği, kısmi teklife açık ve toplam 3 kısımdan oluşan bahse konu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarının Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyete konu edildiği,

 

İtirazen şikâyete konu 2’nci kısmında 3 istekli tarafından teklif verildiği, idarece hesaplanan aşırı düşük sınır değerinin 1.938.328,56 TL olduğu ve söz konusu sınır değerin altında teklif sunulmadığı, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin, “13 / ÖZEL - Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (8 Adet x 12 Ay = 96 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle, Özaltın Ltd. Şti.nin teklifinin “10 / ÖZEL - Tes. ve Bakım Başmüh. Panel, (10 Adet x 12 Ay = 120 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.200,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin 2’nci kısmının Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

İtirazen şikâyete konu 3’üncü kısmında 4 istekli tarafından teklif verildiği, idarece hesaplanan aşırı düşük sınır değerinin 1.669.104,36 TL olduğu ve söz konusu sınır değerin altında teklif sunulmadığı, Öz-Kaplanlar Ltd. Şti.nin teklifinin, teklif dosyası kapsamında araçlara ait marka, model, model yılı ve adet bilgilerini gösteren listeyi sunmadığından, ihale konusu işe ait birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirini tutmadığından ve geçici teminat mektubu fotokopi olarak sunulduğundan geçersiz teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin, “13 / ÖZEL - İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle, Özaltın Ltd. Şti.nin “10 / ÖZEL - İşletmeler Başmüh. Panel ( 5 Adet x 12 Ay = 60 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.200,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle ve “10A / ÖZEL - İşletmeler Başmüh. Panel (Turuncu Giydirilmiş) ( 3 Adet x 12 Ay = 36 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.300,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin 2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin 3’üncü kısmının Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Bahse konu ihalenin yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması işi olduğu, yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli ve İdari Şartname’nin “EK” başlıklı bölümünde yer alan tablo incelendiğinde, taşıt ve şoför maliyetlerinin birlikte aynı satırda yazıldığı, diğer bir ifadeyle araç ve işçilik kalemleri için ayrı ayrı satırların açılmadığı görülmektedir.

 

 

 

Kısmi teklife açık söz konusu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında, toplam 4 kalem sürücülü taşıt kiralanmasının bulunduğu, anılan kısımda toplam 10 adet panel ve 12 adet pikap olduğu, bahse konu araçları kullanacak toplam 8 sürücünün istendiği,

 

İtirazen şikâyete konu 3’üncü kısmında, toplam 4 kalem sürücülü taşıt kiralanmasının bulunduğu, anılan kısımda toplam 8 adet panel ve 9 adet pikap olduğu, bahse konu araçları kullanacak toplam 6 sürücünün istendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 2’sini aşmaması gerektiği, bu çerçevede idarece İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile isteklilerin teklif verdikleri araçlara ait marka, model, model yılı ve adet bilgilerini gösteren listenin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname'nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesinde taşıtın aylık kiralama bedeli hesaplanırken (her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 2’sini aşmayacağının düzenlendiği, ayrıca Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, taşıt kiralama hizmet alımlarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin 2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli üzerinden değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, teklif edilen araçların kasko değerleri toplamının 2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihale yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımı olup, anılan ihalede, taşıt ve şoför maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, taşıt ve şoför maliyetlerinin bir arada aynı satırda düzenlendiği görülmektedir.

 

Yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımlarında, aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin 2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla 20'ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş olup, “kasko sigortası değerinin 2’si” oranını idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla 20’ye kadar artırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu, ihaleyi yapan idarenin bu konuda yetkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

Başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan araç listeleri ve araçları kullanacak şoför sayıları dikkate alınarak kısım toplamı bazında yapılan hesaplamalar sonucunda,

 

Söz konusu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan araç listesinde yer alan araçların kasko değerlerinin 2’sinin, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 2’sini aşmadığı,

 

Ayrıca, anılan ihalenin 2’nci kısmında teklif edilen toplam bedelin (taşıt ve şoför maliyetleri dahil) (2.129.016,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin 2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (2.278.991,52 TL) altında olduğu,

 

3’üncü kısmında da, teklif edilen toplam bedelin (1.809.876,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin 2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin 50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (1.983.494,16 TL) altında olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinin Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan hükümlerin sağlanması bakımından yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin, sözleşme bedelinin kısmi teklif olup olmaması ayrımına gidilmeksizin toplam sözleşme bedelinin 20 artırılmasının kamu zararına yol açmayacağı yönündeki iddiası incelendiğinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin 20’sine kadar yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. İş artışı yapılması hususunun sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu ve uygulanabilmesinin söz konusu kriterlere bağlı olduğu görüldüğünden, ihale sürecinde iş artışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak bu aşamada herhangi bir değerlendirme yapılmasının yerinde olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci ve 3’üncü kısımlarında başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı