Haber Detayı
08 Mart 2020 - Pazar 18:55 Bu haber 794 kez okundu
 
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Sektörler
Karar No : 2020/DK.D-56
DUYURULAR Haberi
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Sektörler

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38 inci maddesini dayanak alan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde;

 

Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, ilanı veya duyurusu bu Kararın Kurumun resmi internet adresinde yayımı tarihinden sonra yapılan ihalelerde uygulanmak üzere;

 

1-Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, bu Kararın eki EK-1 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

2-Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve bu Kararın eki EK-2 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

3-Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listelerde bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda, işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine,

4-Bu Kararın eki listelerde yer alan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş, tüm taraflar için bağlayıcı asgari tarifelerin bulunduğu hizmetlere ilişkin ihalelerde, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılmasının, istekliler tarafından söz konusu tarifeler uyarınca tespit edilen asgari tutarların altında teklif verilmesine imkân tanımayacağına,

5-Bu Kararın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine,

 

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Sektör Listesi

 

EK-1

1) Haberleşme, İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri

2) Sigorta Hizmetleri

3) Muhasebe Hizmetleri ,

4) Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri

5) Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri

6) Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetler

 

EK-2

1) Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri

2) Organizasyon Hizmetleri 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı