Haber Detayı
05 Mart 2020 - Perşembe 15:45 Bu haber 4495 kez okundu
 
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyetinin toplam öğün sayısınamı bölünmeli?
işçilik maliyetlerinin işin yoğunluğuna ve gerektirdiği emeğe göre ağırlıklı şekilde öğün birim fiyatları içerisine ne şekilde oranlandığı konusunda bir dayanağın bulunmadığı; Karar No:2020/UH.II-418
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyetinin toplam öğün sayısınamı bölünmeli?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.2.6’ncı maddesindeki hüküm gereğince isteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik maliyeti kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri için hesapladığı öğün maliyetlerinin, her bir iş kalemi için teklif ettiği birim fiyatların üzerinde olduğu, özellikle ara öğün için hesaplanan öğün maliyetinin, söz konusu öğün için teklif edilen birim fiyattan yüksek olduğu, teklif edilen birim fiyatları açıklayamadığı, anılan Tebliğ hükümleri gereğince “toplam miktar” ve “toplam tutar” hesaplaması yapılmayacağı belirtilmesine rağmen, anılan istekli tarafından yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre “A) Ana Çiğ Girdileri” tablosunu kullanarak “Toplam Miktar” ve “Toplam Tutar” açıklaması yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 
 

Başvuru sahibinin iddiası ilişkin olarak;

 

Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu noktada istekliler tarafından örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatın açıklanması gerektiği belirtilmiş olup toplam miktar ve tutar üzerinden açıklama yapılmayacağı ortaya konulmuştur.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında birim öğün maliyeti açıklanırken işçilik maliyetinin İdari Şartname’nin 47.1.1’inci maddesinde yer aldığı belirtilen “iki adet ara öğün toplam bedeli bir kişiye verilecek bir günlük kahvaltı bedelini, bir günlük bir adet ara öğün, bir günlük iki adet ara öğün ya da bir günlük üç adet ara öğün verilmesi durumunda, bir günlük iki adet ara öğün toplamı ile bir günlük kahvaltı toplamı bedeli bir kişiye verilecek olan bir günlük öğle yemeği ya da bir günlük akşam yemeği bedelini geçmeyecektir.” düzenlemesi dikkate alınarak öğünlere dağıtıldığının ifade edildiği anlaşılmıştır. İhale konusu işe ait İdari Şartname düzenlemeleri incelendiğinde anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bahsedildiği gibi bir düzenlemenin bulunmadığı,  dolayısıyla işçilik maliyetlerinin işin yoğunluğuna ve gerektirdiği emeğe göre ağırlıklı şekilde öğün birim fiyatları içerisine ne şekilde oranlandığı konusunda bir dayanağın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen işçilik maliyetinin toplam öğün sayısına bölündüğünde ise birim öğün başına düşen işçilik maliyetinin 1,69 TL olduğu tespit edilmiş olup bu tutar üzerinden birim maliyet hesabı yapıldığında, ara öğünler için birim işçilik maliyeti ile birim ana girdi maliyetleri toplamlarının söz konusu öğünler için teklif edilen birim fiyatın  üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Agv Gıda Yemekçilik Temiz. İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; 

 

Anılan istekli tarafından teklif edilen birim fiyatlara ilişkin ilgili menüler ve bu menülerin üretilmesi için gerekli işçilik tutarları dikkate alınarak açıklama yapılmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında öngörülmesi gereken işçilik maliyetinin toplam öğün sayısına bölündüğünde ise birim öğün başına düşen işçilik maliyetinin 1,71 TL olduğu tespit edilmiş olup bu tutar üzerinden birim maliyet hesabı yapıldığında, birim işçilik maliyeti ile birim ana girdi maliyetleri toplamlarının ara öğünler için teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu,  

 

 

Ayan Unlu Mamüller Ticaret Limited Şirketi - Oryıl Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

  

Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında öngörülmesi gereken işçilik maliyetinin toplam öğün sayısına bölündüğünde birim öğün başına düşen işçilik maliyetinin 1,70 TL olduğu tespit edilmiş olup bu tutar üzerinden birim maliyet hesabı yapıldığında ara öğünler için birim işçilik maliyeti ile birim ana girdi maliyetinin toplamlarının söz konusu öğünler için teklif edilen birim fiyatların üzerinde olduğu tespit edilmiş olup aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönleriyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Erdihan Gıda ve Yem. Sos. Hiz. Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı dük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Anılan istekli tarafından öngörülen işçilik maliyetinin toplam öğün sayısına bölündüğünde birim öğün başına düşen işçilik maliyetinin 1,71 TL olduğu tespit edilmiş olup bu utar üzerinden birim maliyet hesabı yapıldığında ara öğünler için birim işçilik maliyeti ile birim ana girdi maliyetinin toplamlarının söz konusu öğünler için teklif edilen birim fiyatların üzerinde olduğu anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle  kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sasunlu Ulus. İth. İhr. Müt. İnş. Tic. Ltd  Şti., Ayan Unlu Mamüller Tic. Ltd. Şti. - Oryıl Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Erdihan Gıda ve Yem. Sos. Hiz. Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı