Haber Detayı
19 Mart 2020 - Perşembe 18:03 Bu haber 7742 kez okundu
 
Aşırı düşük istenilen firmalara ek süre verilebilir mi?
Karar No : 2020/UY.I-528
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Aşırı düşük istenilen firmalara ek süre verilebilir mi?

İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması süresi dolduktan sonra firmalardan ek belge isteme yazısı ile yeni belgeler istemesinin mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin  ve Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş. -Günka Yapı İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının bitüm gençleştirici katkı malzemesi için Tebliğ'in 45.1.13'üncü maddesinin (a) bendine göre açıklama yaptıkları, bu kapsamda değerlendirilip hiçbir gerekçe belirtmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idare tarafından istenilmesi durumunda fiyat teklifine ilişkin tutanakların doldurulabilecek nitelikte olmadığı, Tebliğ'in 45.1.13'üncü maddesine uygun olmadığı, yurtiçinde üretimi olmayan bitüm gençleştirici katkı malzemesi için piyasa araştırması yapılarak üç teklif alındığı ve idarenin belirleyebileceği fiyatın üzerinde bir fiyatın kullanıldığı, Tebliğ düzenlemesi uyarınca 45.1.13'üncü maddedeki belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılamadığı durumlarda gerekçesi belirtilmek şartıyla ilgili mevzuatına göre alınmış son 12 ay içerisinde düzenlenmiş olan açıklamaya elverişli bilgi ve belgelerin kullanılabileceği, Tebliğ'de örnek olarak gümrük giriş beyannamesinin verildiği ancak bunun sınırlayıcı nitelikte olmadığı, bu konuda yaptıkları sözleşme ve fiyat teklifinin açıklama için yeterli olduğu, söz konusu maddeyi yurtiçinde üreten tek firmanın tesislerinde yangın çıkmış olduğu, bu bilginin firmadan alınan fiyat teklifi ile desteklenmiş olduğu, iki farklı şirketten fiyat teklifi alınıp üçüncü bir şirket ile katkı malzemesi için sözleşme imzalanmış olduğu, kullandıkları fiyatın idarenin kullandığı fiyattan da yüksek olduğu, açıklamalarının bu yönüyle kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Kararın özeti;

 

İdare tarafından hesaplanan sınır değerin altında olan 14 istekliden 15.11.2019 tarihinde tebliğ edilen sorgulama yazısıyla beş gün süre verilerek aşrı düşük teklif açıklaması istenilmiş olduğu, Eskikale İnşaat Nakliyat Petrol Madencilik ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - Günka Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı, Kayahan İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. ve Öztaşoğlu Hafriyat Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı, idare tarafından  “Aşırı düşük teklif sorgulaması için AKU/2 (28 cm sıkışmış kalınlıkta astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması (13 cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Kırılmış, Elenmiş Ocak Taşı ve Kazınmış Asfalt Karışımının Yeniden Kullanılması ile, 5 cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Kırılmış, Elenmiş Ocak Taşı ve Modifiye Bitüm ile) analizinde istenen Bitüm Gençleştirici Katkı Malzemesinin Türkiye’de üretimin yapılmadığı ve son 12 ay içerisinde satışının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu malzeme yurt dışından temin edileceğinden aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesine uygun olarak bilgi ve belge hazırlayabilmeleri için 5 (beş) günlük ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.” gerekçesiyle açıklama yapılması gereken sürenin bitiminden sonra 02.12.2019 tarihinde beş günlük süre uzatımı yapıldığı görülmüştür.  Süre uzatım yazısının ise sadece ilk aşırı düşük açıklama talebine süresi içerisinde cevap veren isteklilere gönderildiği, söz konusu yazı üzerine Öztaşoğlu Hafr. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen yurtdışından Pro MAch firmasından alınan fiyat teklifinin uygun görülmesi ile ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İdare tarafından açıklama istenilen girdilerden birinin yurt içinde üretilmemesi nedeniyle belgelendirmede yaşanabilecek zorluklar gerekçe gösterilerek aşırı düşük açıklama süresinin uzatılmasının mevzuata aykırı bir husus olmadığı değerlendirilirken, bu sürenin aşırı düşük teklif açıklama süresi bittikten sonra yalnızca ilk aşırı düşük sorgulamasına süresi içerisinde cevap veren isteklilere verilmiş olmasının, ilk aşırı düşük teklif açıklamasında idare tarafından tespit edilen hususlar nedeniyle açıklama yapamamış olan istekliler açısından eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı