Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 16:10 Bu haber 13665 kez okundu
 
Araç kasko değerinin yüze ikisinin üstündeki teklifler elenir mi?
İhale üzerinde kalan isteklinin alıma konu dört tip araç için teklif ettiği tutarların aylık bedelleri ile araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği internet sayfasında yayınlanan 2019 Ocak ayı kasko değerleri üzerinden yapılan kıyaslamada, söz konusu isteklinin bahsi geçen araçlar için teklif ettiği aylık toplam tutarın bu araçların kasko değerleri toplamının 2’sinin üzerinde olduğu görülmüş olup, anılan isteklinin teklifin bu yönüyle uygun olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır 2020/UH.II-104
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç kasko değerinin yüze ikisinin üstündeki teklifler elenir mi?

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

ihalenin “80 Adet Kiralık Araç ve 25 Adet Şoför Hizmet Alımı” isimli 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin idarece hatalı hesaplandığı, söz konusu kısmın yaklaşık maliyetinin 2.149.421,13 TL olarak açıklandığı, Teknik Şartname’nin 7.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda asgari işçilik maliyetinin 535.340,38 TL ve 7 yüklenici kârı da eklendiğinde ise kâr dâhil tutarın 572.814,21 TL olacağı, bu durumda idarenin yaklaşık maliyetinden anılan bedelin çıkarılmasıyla araçların kiralama bedelinin 1.614.080,75 TL olduğunun görüleceği, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in 6’ncı maddesi doğrultusunda taşıt kiralamalarında aylık kira bedelinin, taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 2’sini aşamaması gerektiği halde idare tarafından hesaplanan, yüklenici kârı ve işçilik bedeli hariç araçların kiralama bedelinin söz konusu sınırı aştığı ve böylece yaklaşık maliyetin olması gerekenden fazla hesaplandığı,

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından araçlar için teklif edilen tutarın da anılan 2 kasko değerinden fazla olduğu, söz konusu isteklinin toplam teklif tutarından (1.778.529,00 TL) 7 kâr ve asgari işçilik maliyeti (572.814,21 TL) çıkarıldığında araçların kiralama bedelinin 1.205.714,79 TL olduğunun anlaşıldığı, bu durumda aylık kira bedelinin [(1.205.714,79/123 gün/80 araç) x 30 gün] 3.675,96 TL olduğu, anılan istekli tarafından teklif edilen araçların sigorta değerinin 100.000,00 TL olduğu varsayıldığında dahi aylık kira bedelinin 2.000,00 TL’yi geçmemesi gerektiği, dolayısıyla isteklinin araçlara yönelik teklifinin 2019 yılı ocak ayı kasko değer listesindeki tutarların 2’sinden fazla olduğunun görüleceği,

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin söz konusu itirazen şikâyet başvurusuna yönelik olarak 03.01.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ek beyanında ise özetle; dilekçelerinde yer alan iddialarına ek olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin idareye teslim ettiği araçların plakalarının listesinin idarenin internet sitesinde yayımlandığı ve böylece anılan isteklinin araçlarının aylık teklif bedelinin söz konusu sınır olan kasko değerlerinin 2’sini aştığının somut olarak ortaya konulduğu, bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve böylece ihalede geçerli teklif kalmayacağından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 08.10.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvuru dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonucunda 16.10.2019 tarihli 2019/UH.IV-1326 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi” yönünde karar verildiği,

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 16.10.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1326 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 04.12.2019 tarihli ve E:2019/2011, K: 2019/2580 sayılı kararı ile söz konusu Kurul kararının iptal edildiği, bu doğrultuda 26.12.2019 tarihli ve 2019/MK-351 sayılı Kurul kararının alındığı ve “…1- Kamu İhale Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1326 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının incelenmesine geçilmesine, …” şeklinde karar verildiği görülmüş olup, ilgili iddialara ilişkin değerlendirme aşağıda yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki şekildedir:

 

80 ADET KİRALIK ARAÇ VE 25 ADET ŞOFÖR HİZMET ALIMI

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Binek Sedan Araç 1. Tip 123 Gün x 32 Adet

adet x gün

3.936,000

 

 

2

Hafif Ticari Araç 2. Tip 123 Gün x 30 Adet

adet x gün

3.690,000

 

 

3

Kapalı Kasa Minibüs 3. Tip 123 Gün x 3 Adet

adet x gün

369,000

 

 

4

4x2 Çift Kabin Kamyonet 123 Gün x 15 Adet

adet x gün

1.845,000

 

 

5

Şoför (asgari ücretin 25 fazlası) 4 Ay x 25 Adet

ay

4,000

 

 

6

Şoför İçin Fazla Mesai Ücreti (22,5 saat x 25 Kişi x 4 Ay)

adam/saat

90,000

 

 

7

Şoför İçin Resmi Tatil ve Bayram (2,5 Gün x 25 Kişi)

adam/gün

2,500

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

 

 

110 ADET KİRALIK ARAÇ HİZMET ALIMI

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyatı

Tutarı

1

Hafifi Ticari Araç 2. Tip 123 Gün x 110 Adet

adet x gün

13.530,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

 

 

İncelemeye konu ihalenin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Kiralık Araç ve Şoför Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, işin süresinin 123 gün olduğu, söz konusu ihalenin iki kısımdan oluştuğu, ihalenin “110 Adet Kiralık Araç” isimli 2’nci kısmının geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, “80 Adet Kiralık Araç ve 25 Adet Şoför Hizmet Alımı” isimli 1’inci kısmının ise tek geçerli teklif olan Grup Temizlik Oto Kiralama Taş. Ser. Yed. Par. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiasının özetle; idare tarafından alıma konu araçların aylık kira bedellerinin, kiralanacak araçların 2019 yılı ocak ayının kasko değerlerinin  2’sini aşmaması gerektiği kuralına aykırı şekilde yaklaşık maliyet hesaplandığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen araçların aylık kira bedellerinin de anılan 2 sınırının üzerinde olduğu yönünde olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu iş kapsamında kiralanacak araçların teknik özelliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, anılan düzenlemelerden binek sedan araç, hafif ticari araç, kapalı kasa minibüs ve 4x2 çift kabin kamyonet olmak üzere dört tip aracın kiralanacağı; öte yandan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Karar uyarınca şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin 2’sini aşmaması gerektiğinin hüküm altına alındığı ve söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemelerden de anılan 2 şartının sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; işin yaklaşık maliyetinin piyasadan alınan fiyat tekliflerinin ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı, araçların maliyetinin tespiti için Başer Otomotiv Petrol Kiralama A.Ş., Gündüzler Ltd. Şti., Gümüşay Grup İnş. Proje ve Grup Temizlik Oto Kiralama Taş. Ser. Yed. Par. Dış Tic. Ltd. Şti. olmak üzere dört firmadan fiyat teklifi alındığı, söz konusu fiyatların ortalaması alınarak binek sedan araçların birim fiyatı 151,25 TL olmak üzere toplam 595.320,00 TL, hafif ticari araçların birim fiyatı 119,75 TL olmak üzere toplam 441.877,50 TL, kapalı kasa minibüs araçların birim fiyatı 206,25 TL olmak üzere toplam 76.106,25 TL ve 4x2 çift kabin kamyonet araçlarının birim fiyatı 239,50 TL olmak üzere toplam 441.877,50 TL olarak hesaplandığı ve tüm araçların kiralama bedelinin toplam 1.555.181,25 TL olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi hükmüne göre idarelerin, ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini ve bunlara ilişkin miktarları tespit ettikten sonra yine aynı maddede belirtilen yöntemlerden birini veya birkaçını esas alarak yaklaşık maliyeti hesaplayabileceği, bu doğrultuda söz konusu ihalede idare tarafından yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde anılan madde hükmünde belirtilen yöntemlerden piyasadan yapılan fiyat araştırması yönteminin kullanıldığının anlaşıldığı ve bu kapsamda elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması esas alınarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin hesaplanması noktasında anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin uygulanacağı dikkate alındığında idarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen araçların 2019 yılı ocak ayının kasko değerlerinin  2’sinin üzerinde olduğu iddiasına yönelik olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yapılan incelemede ise;

 

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin, araçların kasko sigorta değerinin 2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının 2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği,

 

İhale üzerinde kalan isteklinin alıma konu dört tip araç için teklif ettiği tutarların aylık bedelleri ile araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği internet sayfasında yayınlanan 2019 Ocak ayı kasko değerleri üzerinden yapılan kıyaslamada, söz konusu isteklinin bahsi geçen araçlar için teklif ettiği aylık toplam tutarın bu araçların kasko değerleri toplamının 2’sinin üzerinde olduğu görülmüş olup, anılan isteklinin teklifin bu yönüyle uygun olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmında Grup Temizlik Oto Kiralama Taş. Ser. Yed. Par. Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı