Haber Detayı
13 Şubat 2020 - Perşembe 13:00 Bu haber 1678 kez okundu
 
Araç ihalesinde bakım onarım fiyat teklifi nasıl olmalı?
Bakım onarım giderine ilişkin olarak sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.2.1’inci maddesine uygun şekilde düzenlenmediği dikkate alındığında, Önder Düzgen tarafından sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı Karar No: 2020/UH.II-285
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç ihalesinde bakım onarım fiyat teklifi nasıl olmalı?

İtirazen şikâyet dilekçesindeki  iddiası ile ilgili olarak;

 

Başvuru sahibi istekli tarafından bakım onarım masraflarına ilişkin belgelendirmenin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine uygun yapılıp yapılmadığı, ihale süresi olan 12 aylık olmadığı, bakım-onarım giderlerinin tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinde teklif sahibinin, teklife konu alanda faaliyet göstermesi gerektiği, ayrıca üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde Tebliğ’in 79’uncu maddesinde yer alan uygun ibarenin yazılması ve fiyat teklifinin teklif veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan ve beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre düzenlenmesi gerektiği” iddia edilmektedir.

 

İhalenin 7’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu işte kullanılacak aracın bakım onarım masrafı için Azim Otomotiv İsmet Kocabaş’tan alınmış 18.12.2019 tarihli fiyat teklifi sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu fiyat teklifi üzerinde “Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Kullanılmak üzere 2020 yılı şoförlü ve şoförsüz araç kiralama hizmet alımı (7. Kısım) işinde çalıştırılacak aracın iş süresi boyunca gerekli olan ve tüm periyodik bakım onarımlarını ... fiyatları ile yapmayı kabul ... ederiz.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Ayrıca, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından ilgili ibarenin yazılarak imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği/mühürlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklinin bakım onarım giderine ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaları incelendiğinde, bakım onarım periyoduna veya bakım onarımın içeriğine ilişkin detaylı bir düzenlemenin yapılmadığı, fiyat teklifinin işin süresini kapsadığı, fiyat teklifi üzerinde yer alan üçüncü kişilere ait ticari unvanından fiyat teklifi veren firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı, fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.2.1’inci maddesine uygun şekilde düzenlendiği, bu nedenle bakım onarım giderine ilişkin olarak Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibi isteklinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalenin 10’uncu kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Önder Düzgen tarafından ihale konusu işte kullanılacak aracın bakım onarım malzemeleri için Sercan Ticaret Remzi Katrancı’dan, söz konusu malzemelerin değişimi için ise Egemen Dizel’den teklif formu aldığı görülmüştür.

 

Bununla birlikte söz konusu teklif formları üzerinde meslek mensubuna ait imza, kaşe veya mührün yer almadığı görülmüştür.

 

Bakım onarım giderine ilişkin olarak sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.2.1’inci maddesine uygun şekilde düzenlenmediği dikkate alındığında, Önder Düzgen tarafından sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihalenin 10’uncu kısmında Önder Düzgen’e ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı