Haber Detayı
01 Ocak 2021 - Cuma 15:38 Bu haber 3415 kez okundu
 
Araç ihalelerinde istisna durumlarda öz mal istenilebilir ancak rekabeti daraltmaması koşuluyla
Karar No : 2020/UH.I-2136
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç ihalelerinde istisna durumlarda öz mal istenilebilir ancak rekabeti daraltmaması koşuluyla

İhale konusu işte çalıştırılması istenilen 14 araç içerisinde yer alan 3 adet aracın isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, ihale dokümanında yer alan yaptırımlar da dikkate alındığında isteklinin kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, kendi malı olması istenilen araçların düzenlemelerine bakıldığında her ne kadar en az ibarelerine yer verildiği görülse de yapılan tanımlamaların en az ve en çok ibareleri ile belirli bir aralığa sıkıştırıldığı, çok çeşit ve fazlasıyla detay içeren düzenlemenin tek marka ve modeli işaret ettiği, piyasada işlevsel olarak daha düşük motor gücüne sahip ve daha ekonomik araçlar bulunmasına rağmen en az 2017 model, 310 kw/421 hp motor gücünde ve 8x8 çekiş özelliklerinin Mercedes-Benz Arocs 4145 marka/modelini işaret ettiğinden ihalede katılımın engellediği, kendilerinin idarenin yıllara sair temizlik hizmetlerini yürüttüğü, söz konusu işin ifasında bu derece yüksek özellikli araçlara ihtiyaç duyulmadığı, idarelerin kullanılacak araçları tespit ederken aynı işi görebilecek en az üç araç üzerinden çalışırken maalesef burada piyasada bulunmayan özel imalat gerektiren model seçiminin temel ilkelere aykırı olduğu, idare tarafından sadece 3 aracın kendi malı istenildiği belirtilmişse de piyasadan benzer araçlar temin edilebilmekle birlikte anlamsızca nitelendirilmiş beygir gücü, şase boyu şekliyle Türkiye’de bulunmadığı, idarelerin ihaleleri gerçekleştirirken fırsat eşitliğini ve rekabeti sağlaması gerektiği, isteklilerin iş deneyimleri ve mali yeterlikleri işin sağlıklı yürütülmesini sağlayabileceği, ancak 2009 yılından beridir işin ifasını sorunsuz sağlayan ve herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmayan kendilerinin bile ihaleye katılım sağlayamadığı, sağlasa dahi 8m3 üst yapılı değişik özellikteki aracın dünyada mevcut olmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırı düzenlemeler içeren ihalenin iptal edilmesi gerektiği

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin konusunun, 01/01/2021-31/12/2023 tarihleri arasında (36 Ay) İzmir İli Bayındır Belediyesi sınırları içinde temizlik hizmeti ve oluşan atıkların çöp transfer istasyonuna nakli için sürücüsüz araç kiralama işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanının yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, başvuruya konu ihalede yüklenici tarafından temin edilecek 14 araç ve idare tarafından verilecek 7 araç olmak üzere toplam 21 araç ile hizmet verileceği, yüklenici tarafından temin edilecek 14 araç arasından 18+1,5 m³, 8+1 m³ ve 6+1 m³ olmak üzere toplam 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun isteklinin kendi malı olması ve söz konusu araçlara yönelik belgelerin teklif kapsamında sunulmasına yönelik düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

27.11.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; 33 adet ihale dokümanı edinilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği, 5 isteklinin teklifinin aralarında kendi malı araçlara ilişkin istenilen kriterlerin de bulunduğu çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 13.644.715,20 TL teklif veren Jet Kar Turizm Nakliye Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tek geçerli teklif sahibi olduğu ve ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.  

 

Başvuruya konu ihalenin ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esas olmakla birlikte işin niteliğinin gerektirdiği hallerde idare tarafından bazı araçların isteklinin kendi malı olması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabileceği, ancak söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı ve ihalede rekabeti engellememesi gerektiği, başvuruya konu ihalede farklı nitelikte araçlar bulunmasına karşın detaylı teknik özellikleri belirlenen ve işin ana unsurunu oluşturan 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan 3’ünün isteklinin kendi malı olarak istenilmesinin ihalede rekabeti engelleyebileceği, nitekim ihale işlem dosyasında diğer istekli olabileceklerin de kendi malı düzenlemesine yönelik başvuruları bulunduğu gibi 33 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye sadece 6 istekli tarafından teklif verildiği, 5 isteklinin teklifinin ise kendi malı olarak istenen araçlara yönelik belgelendirmenin uygun görülmemesi gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı ve mevcut düzenlemenin ihale sonucu üzerinde etkisinin bulunduğu, nihai olarak ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 
Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı