Reklamı Geç
Günün Kararları

ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlumu?

...

Pandemi sürecinin etkisi ile çalışma saatlerinin değişkenlik göstermesi nedeni ille ihale iptal edilebilir mi?

...

İdareler Kik tarafından verilen düzeltici işlem kararını isteklilere bildirirken karara itirazın mahkemeye edilmesi gerektiğini belirtmesi gerekmektedir

...

Teklif mektubundaki imzanın yetkili kişilerce imzalanmaması durumunda isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

...

ihaleye ilişkin işin maliyetin tahmin edilenden fazla olacağı göz önünde bulundurularak ihale iptal edilebilir mi?

...

idarece yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, ekonomik ve mali kapasite puanlaması nasıl yapılır?

...

Kurul tarafından idarenin iptal kararının iptaline karar verilmesine rağmen idare ihaleyi tekrar iptal edebilir mi?

...

Gıda zehirlenmelerine karşı idare zehirlenmenin kaynağının ne olduğunu araştırmadan sözleşmeyi fesih edebilir mi?

...

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin aynı SMMM tarafından imzalanmasının iki isteklinin şikayete konu ihale kapsamında danışıklı hareket ettiklerini gösterirmi

...

İmza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname gibi bilgilerin EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyidi mümkün mü?

...

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin firmanın ihale işlerine bakan personelinin Covit-19 testinin pozitif çıkması nedeni ile sunulmayabilir mi?

...

Araç ihalelerinde istisna durumlarda öz mal istenilebilir ancak rekabeti daraltmaması koşuluyla

...

Araç teslim sırasında boyadaki çizik, koltukta leke, lastikteki noksanlık vb gibi eksikliklerle idare sözleşmeyi fesih edebilir mi?

...

ÜTS kaydı ile Katalogdaki bilgiler arasında farklılık bulunması halinde

...

Geçici teminat mektubu Elektronik olarak olarak düzenlendiği ancak yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmemesi

...

işletme kayıt belgesindeki adresle istekliye ait merkez adresinin aynı olması zorunlu mu?

...

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmaması üzerine ikinci en avantajlı istekliye teklif geçerlilik süresini uzatıp uzatmadığı sorulmadan ihale iptal edilebilir mi?

...

idarece demonstrasyon sonucu yapılan değerlendirmenin varsayımlar üzerinden yapılabilir mi?

...

SGK borcunun ihale tarihinden sonra ödenmesi halinde sözleşme imzalanabilir mi?

...

Araç Kiralama ihalesinde araçların kendi malı olmasının istenilmesi rekabeti engeller mi?

...
Kik Kararları

KİK Kararının Faydaları Nelerdir?

 

Kamu ihale kurumunun vermiş olduğu kural ve yasaların KİK Kararları olarak yer aldığı ihalelerde, eşit hakların sağlanması ve yanlış kararlara itiraz edilmesi hakkı kişi ve kurumlara verişmiştir. 4734 sayılı kamu ihale kanununda yer alan ihale usulüne de yer verilen Kik, ihale yetkilisi ve ihaleye giren kişiler arasında uzlaşma sağlamayı amaçlamaktadır.

 

KİK Kararları Nelerdir?

 

Şirketler ve Kamu Kurumları arasında yapılan ihaleler fark etmeksizin, seçme ve değerlendirme ölçülerinin herkesi eşit derecede inceleyeceği Kamu ihale kurumu, tamamen ihalenin hukuksal boyuta taşınabilmesini açık bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu açılım ile kişi ya da Şirketler fark etmeksizin itiraz edebilir, ihale sonuçlarının değiştirilmesi için talepte bulunabilir. Ancak yapılan her işlemin ihale usulüne uygun şekilde yapılması şartı da kik kararları arasında bulunmaktadır.

 

Bu kararların arasında düzenleyici, teklif sorgulaması yapma hakkı ve fiyat farkı esasları gibi önemli kurallar yer alabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kapsamında yapılacak olan ihalelerin her birinin olabildiğinde eşit olabilmesi için kararlar, herkesin uyabileceği ve talep edebileceği kuraları içerebilmektedir.

 

İptal Edilen İhale İçin Kik’e Başvuru Yapılabilir Mi?

 

Rekabet ortamının olduğu ihalelerde, eşit hakların ve kamusal faydanın sağlanması için belli başlı kanunlar yer almaktadır. Bu kanunların ihlali, art niyetli yaklaşımların açığa çıkabilmesi için kurum ya da kişiler kararın nedenleri sorabilme hakkına da sahiptir. İptalin kaldırılması için KİK kuruluna başvuru yapılabileceği gibi nedenleri konusunda da açıklama alma hakkınız olduğunu düşünerek hareket edebilmelisiniz. Kik kararları ve ihale şartları hakkında bilgi almak için ihaleciyiz.net adresindeki haberleri takip ederek, ihalenin devamı ve sonuçları ile ilgili bilgiler alabilir aynı zamanda kararların neler olduğunu inceleyebilirsiniz.

 

Kik Kararlarına Göre İdare Gerekçe Göstermeden İhalenin İptaline Neden Olabilir Mi?

 

İdare ihalenin iptal edilmesini gerekçe göstermeden KİK kanunun 39’uncu maddesine göre sağlayabilmektedir. ‘’İhale komisyonun kararı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek halenin iptal edilmesi serbesttir’’ maddesine yer verilmiş, kişi ya da kurumların iptal hakkında bilgi alması sağlanmıştır. 47234 sayılı kanun gereğince, ihalenin iptali halinde, yetkililere ve ihaleye katılan kişi ya da kurumlara ‘’İptal’’ kararının açıklanması şartı bulunmaktadır. Ancak iptal yetkisi sınırsız olmamakla birlikte, kamu yararına ve hizmetlerine göre sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda iptal kararı katılımcılara iletilmeden önce kamu ihale kurulunun yargı organlarına nedenleri açıklanmalı, cayma hakkında sınırlandırma olduğu da ihaleyi açan idareye bildirilerek hareket edilmektedir. Bu kararın yayılması Ekap ( Elektronik kamu alanları) üzeriden verilebileceği gibi katılımcılara direkte söylenmesi ya da bildirilmesi şartı bulunmaktadır.

 

 

KİK İtiraz Ve Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir?

 

İhaleye katılan kişi ya da kurumların itiraz ve şikayet etme hakları kanun esaslarını içeren nedenlere dayalı olarak KİK’e verilmektedir. Bu itirazların nedenleri kişisel ya da şirketsel nedenlerden kaynaklı değil, tamamen idare yönünden kararın makul bulunmaması nedenlerine dayalı olabilecektir. Bu alanda KİK, ihale süreci boyunca yapılan oturum ve kararların nedenlerini idareye sorabilme ve sonucu inceleme hakkına sahip olmaktadır. Şikayet başvurularının nedenleri açık bir şekilde idarenin adı verilerek yazılmalı aynı zamanda ihaleye yönelik itiraz nedenlerinin mantıklı bir zemine oturtulabiliyor olması gerekmektedir. Bu hususlar eşliğinde kurul itiraz ya da şikayetinizi kayda alarak, incelemelerini başlatacak ve size geri dönüş yapacaktır.

 

İhale Başvuru Ve İtiraz Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

 

Kamu ihalelerinin sonuçlarının açıklandığı EKAP, aynı zamanda itiraz ya da şikayet sonuçlarını da görebileceğiniz bir platforma sahiptir. İhale adaylarının yeni başvuruları ve ilanları da görebilecekleri bu alanda, aynı zamanda ‘’Şikayet sorgula’’ üzerinden cevaplarını da bulabilmektedir.

 

İtiraz ve şikayet incelemelerini yapabileceğiniz bu alanda, KİK’in verdiği kararları görebilir, ihale sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şikayet ve itiraz dilekçeleri örneklerini de bulabileceğiniz site platformu üzerinden dijital alandaki diğer bilgi ve içeriklerden yararlanmanız da sağlanmaktadır. Kamuya açık olan sistem üzerinden ihale kayıt no ve tarih girmeniz yeterli bilgilendirmeleri incelemeniz için yeterli olacaktır.

 

İtirazen Şikayet Bedeli Nedir?

 

İhalelerde yapılacak olan itiraz ve şikayetlerin mantıklı bir zemine oturtulması aynı zamanda inceleme için kurula belli bir bedel ödenmesi gerekmektedir. İtirazen şikayet bedelleri 2020 üzerinden değişime uğramış, ödenekler yenilenmiştir. İhalelerin bedelleriyle itiraz başvuru bedeli arasında bağlantı olmasıyla birlikte, Kamu idare tebliği üzerinden fiyatlar listelenmiş bulunmaktadır.

 

KİK üzerinden yapılacak olan itiraz ve şikayet dilekçelerinin bu bedelleri ödedikten sonra verilmesi aynı zamanda itiraz nedeninin kanıtlanmaması ya da sonuçlanmaması durumunda geri verilmeyeceği de bilinmelidir. İhale usulü ve şekil kurallarına uygun olması gereğince sözleşme imzalanmış olması ve itirazın hukuka aykırılığının tespit alanına girmesi gerekmektedir. Bu durumlarda idare düzenlemeler hakkına sizi bilgilendirecektir.

Haber Yazılımı