Reklamı Geç
Günün Kararları

Doğrudan temin yapılan ihalede iş deneyim belgesi düzenlenir mi?

...

Teknik Şartnamede 75 gr ambalajlı ekmek istenmesine rağmen 50 gr lık 1,5 adet verilerek açıklama yapılabilir mi?

...

Yeterlilik bilgileri tablosunda her belge için ayrı satır açılmak zorunda mı?

...

Anonim şirketlerinde pay defteri tarih ve sayısı girilmemesi durumunda firma elenir mi?

...

İş deneyim belgesi ihale saati geçtikten sonra ihale komisyonu tarafından isteklinin dosyasına eklenebilir mi?

...

Kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata yapılması durumunda istekli tüm kısımlardan elenir mi?

...

Geçici teminat mektubu standart forma uyun olmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilir mi?

...

Araç kiralama aşırı düşük teklif açıklamasında tüm araçların başka firmadan kiralık olarak açıklanması mevzuata aykırı?

...

Birim Fiyatlar virgülden sonra en fazla 5 haneli yazılabilir ibaresi olmasına rağmen istekliler 5 haneden fazla yazabilir mi?

...

EK-O.7 Maliyet / Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın yürürlükten kaldırılan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemelerine göre hazırlanması elenme sebebi mi?

...

idarece sözleşmenin feshedilmesine sebep olabilecek asgari aykırılık sayısının ve bir defa gerçekleşmiş olması halinde bile sözleşmenin idarece feshedilebilmesine sebep olacak ağır aykırılık hallerinin belirtilmesi gerekir mi?

...

Yeterlik bilgileri tablosunda ciro bilgileri bölümünün doldurulması ancak hangi yıla aitt olduğunun beyan edilmemesi durumunda istekli elenir mi?

...

Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenmesi halinde ihale iptal olur mu?

...

Kendi malı olan iş makinaları fatura sunularak belgelendirme yapılması mevzuata uygun mu?

...

İşçilik giderlerine ayrı satır açılmayan malzemeli yemek ihalesinde asgari ücret değişmesinden dolayı yaklaşık maliyet güncellenir mi?

...

iş ortaklarından birinin iş deneyim olarak sunduğu sözleşmenin diğer ortağa kesilen faturalardan elde edilmezi mevzuata aykırı mı?

...

Hakkında soruşturma başlatılan, kamu davası açılmayan istekli ihaleye girebilir mi?

...

Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusunda belirtilebilir mi?

...

Araçların yakıt tüketimine ilişkin belgeyi yetkili servisten almak zorunlun mu?

...

Anonim Şirket statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklifler kapsamında beyan edilmesi gerekir mi?

...
Kik Kararları

KİK Kararının Faydaları Nelerdir?

 

Kamu ihale kurumunun vermiş olduğu kural ve yasaların KİK Kararları olarak yer aldığı ihalelerde, eşit hakların sağlanması ve yanlış kararlara itiraz edilmesi hakkı kişi ve kurumlara verişmiştir. 4734 sayılı kamu ihale kanununda yer alan ihale usulüne de yer verilen Kik, ihale yetkilisi ve ihaleye giren kişiler arasında uzlaşma sağlamayı amaçlamaktadır.

 

KİK Kararları Nelerdir?

 

Şirketler ve Kamu Kurumları arasında yapılan ihaleler fark etmeksizin, seçme ve değerlendirme ölçülerinin herkesi eşit derecede inceleyeceği Kamu ihale kurumu, tamamen ihalenin hukuksal boyuta taşınabilmesini açık bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu açılım ile kişi ya da Şirketler fark etmeksizin itiraz edebilir, ihale sonuçlarının değiştirilmesi için talepte bulunabilir. Ancak yapılan her işlemin ihale usulüne uygun şekilde yapılması şartı da kik kararları arasında bulunmaktadır.

 

Bu kararların arasında düzenleyici, teklif sorgulaması yapma hakkı ve fiyat farkı esasları gibi önemli kurallar yer alabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kapsamında yapılacak olan ihalelerin her birinin olabildiğinde eşit olabilmesi için kararlar, herkesin uyabileceği ve talep edebileceği kuraları içerebilmektedir.

 

İptal Edilen İhale İçin Kik’e Başvuru Yapılabilir Mi?

 

Rekabet ortamının olduğu ihalelerde, eşit hakların ve kamusal faydanın sağlanması için belli başlı kanunlar yer almaktadır. Bu kanunların ihlali, art niyetli yaklaşımların açığa çıkabilmesi için kurum ya da kişiler kararın nedenleri sorabilme hakkına da sahiptir. İptalin kaldırılması için KİK kuruluna başvuru yapılabileceği gibi nedenleri konusunda da açıklama alma hakkınız olduğunu düşünerek hareket edebilmelisiniz. Kik kararları ve ihale şartları hakkında bilgi almak için ihaleciyiz.net adresindeki haberleri takip ederek, ihalenin devamı ve sonuçları ile ilgili bilgiler alabilir aynı zamanda kararların neler olduğunu inceleyebilirsiniz.

 

Kik Kararlarına Göre İdare Gerekçe Göstermeden İhalenin İptaline Neden Olabilir Mi?

 

İdare ihalenin iptal edilmesini gerekçe göstermeden KİK kanunun 39’uncu maddesine göre sağlayabilmektedir. ‘’İhale komisyonun kararı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek halenin iptal edilmesi serbesttir’’ maddesine yer verilmiş, kişi ya da kurumların iptal hakkında bilgi alması sağlanmıştır. 47234 sayılı kanun gereğince, ihalenin iptali halinde, yetkililere ve ihaleye katılan kişi ya da kurumlara ‘’İptal’’ kararının açıklanması şartı bulunmaktadır. Ancak iptal yetkisi sınırsız olmamakla birlikte, kamu yararına ve hizmetlerine göre sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda iptal kararı katılımcılara iletilmeden önce kamu ihale kurulunun yargı organlarına nedenleri açıklanmalı, cayma hakkında sınırlandırma olduğu da ihaleyi açan idareye bildirilerek hareket edilmektedir. Bu kararın yayılması Ekap ( Elektronik kamu alanları) üzeriden verilebileceği gibi katılımcılara direkte söylenmesi ya da bildirilmesi şartı bulunmaktadır.

 

 

KİK İtiraz Ve Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir?

 

İhaleye katılan kişi ya da kurumların itiraz ve şikayet etme hakları kanun esaslarını içeren nedenlere dayalı olarak KİK’e verilmektedir. Bu itirazların nedenleri kişisel ya da şirketsel nedenlerden kaynaklı değil, tamamen idare yönünden kararın makul bulunmaması nedenlerine dayalı olabilecektir. Bu alanda KİK, ihale süreci boyunca yapılan oturum ve kararların nedenlerini idareye sorabilme ve sonucu inceleme hakkına sahip olmaktadır. Şikayet başvurularının nedenleri açık bir şekilde idarenin adı verilerek yazılmalı aynı zamanda ihaleye yönelik itiraz nedenlerinin mantıklı bir zemine oturtulabiliyor olması gerekmektedir. Bu hususlar eşliğinde kurul itiraz ya da şikayetinizi kayda alarak, incelemelerini başlatacak ve size geri dönüş yapacaktır.

 

İhale Başvuru Ve İtiraz Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

 

Kamu ihalelerinin sonuçlarının açıklandığı EKAP, aynı zamanda itiraz ya da şikayet sonuçlarını da görebileceğiniz bir platforma sahiptir. İhale adaylarının yeni başvuruları ve ilanları da görebilecekleri bu alanda, aynı zamanda ‘’Şikayet sorgula’’ üzerinden cevaplarını da bulabilmektedir.

 

İtiraz ve şikayet incelemelerini yapabileceğiniz bu alanda, KİK’in verdiği kararları görebilir, ihale sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şikayet ve itiraz dilekçeleri örneklerini de bulabileceğiniz site platformu üzerinden dijital alandaki diğer bilgi ve içeriklerden yararlanmanız da sağlanmaktadır. Kamuya açık olan sistem üzerinden ihale kayıt no ve tarih girmeniz yeterli bilgilendirmeleri incelemeniz için yeterli olacaktır.

 

İtirazen Şikayet Bedeli Nedir?

 

İhalelerde yapılacak olan itiraz ve şikayetlerin mantıklı bir zemine oturtulması aynı zamanda inceleme için kurula belli bir bedel ödenmesi gerekmektedir. İtirazen şikayet bedelleri 2020 üzerinden değişime uğramış, ödenekler yenilenmiştir. İhalelerin bedelleriyle itiraz başvuru bedeli arasında bağlantı olmasıyla birlikte, Kamu idare tebliği üzerinden fiyatlar listelenmiş bulunmaktadır.

 

KİK üzerinden yapılacak olan itiraz ve şikayet dilekçelerinin bu bedelleri ödedikten sonra verilmesi aynı zamanda itiraz nedeninin kanıtlanmaması ya da sonuçlanmaması durumunda geri verilmeyeceği de bilinmelidir. İhale usulü ve şekil kurallarına uygun olması gereğince sözleşme imzalanmış olması ve itirazın hukuka aykırılığının tespit alanına girmesi gerekmektedir. Bu durumlarda idare düzenlemeler hakkına sizi bilgilendirecektir.

Haber Yazılımı